PeltoOptimi ohjaa panokset parhaille lohkoille

maaliskuu, 2018 | SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat

Kasvinviljelyn satojen kehittyminen ei ole ollut mairittelevaa. Keskisadot hiipuvat ja satokuilut kasvavat. Peltolohkojen tuotantokyvyssä on suuria eroja. Siinä piilee myös mahdollisuus.

Hyvä johtaminen näkyy euroina

maaliskuu, 2018 | SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat

 Onnistunut johtaminen on yksi tärkeimpiä maatilayrityksen menestystekijöitä, tilan koosta riippumatta. Tärkeää on hoksata, että johtaminen on työtä – ja sille tulee varata aikaa.

Huippusato luomurukiista

maaliskuu, 2018

Juuso Hulmi sai Ruismestari 2017 -kilpailussa erityismaininnan huikeasta luomurukiin sadosta. Hänen vajaan kahdeksan hehtaarin kilpailulohkonsa tuottivat 5 800 kiloa hehtaarilta.

Hevosvoima jyllää metsätöissä

maaliskuu, 2018 | RIITTA SAARINEN, teksti

Miika Åfelt tekee käyttää metsätöissä vanhanajan hevosvoimia, mutta työtä tehostaa uudenajan kuusipyöräinen hevosmetsävaunu. Kesäisin työhevoset vetävät vankkureita festareilla.

Metsänomistaja – tunnista tuhon tekijä

maaliskuu, 2018 | MARJA HEIKKILÄ, teksti

Elinvoimainen puusto kestää paremmin sieni- ja hyönteistuhoja kuin kituliaasti kasvava. Metsän terveyttä voi parhaiten vaalia huolehtimalla taimikonhoidosta ja harvennuksista ajallaan sekä korjata tuuli- ja lumituhojen vaurioittamat puut metsästä. Tuhoriskiä voi vähentää myös puulajivalinnalla.

Laidunnus lisää lehmien kestävyyttä

maaliskuu, 2018 | SAARA LIESPUU, teksti

Maatalousyhtymä Kuortin navetassa lehmien kestävyyttä pidetään arvossa myös lukujen valossa. Laidunnus nähdään oleelliseksi osaksi kestävyyden parantamista. Se paikkaa navettaolojen puutteita.

Suurnavetassa on laajennusvaraa 

maaliskuu, 2018 | PASI PUUPERÄ, teksti

Torniolaiset Kanniaisen veljekset Jaakko ja Lauri joutuivat käymään viisi vuotta paperisotaa ennen kuin saivat navetalleen tontin ja rakennus- ynnä muut luvat. Nyt Alaraumon kylässä kohoaa kahden miljoonan euron robottinavetta, joka voidaan laajentaa 300 lypsävän pihatoksi.

Kiintomädätys yhdistää kuiva- ja märkämädätyksen edut

maaliskuu, 2018 | EEVA-KAISA PULKKA, teksti ja kuvat

Kaikenlaisten päähänpistojen tuloksena rakennettu kiintomädätystekniikkaa hyödyntävä biokaasulaitos pitää Salosten veljesten tuvat lämpimänä ja sähkövalossa.

Antibioottiresistenssiä voi torjua omilla toimilla

maaliskuu, 2018 | PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN, teksti ja kuvat

Keskustelu antibioottiresistenteistä suolistobakteereista alkoi meillä jo vuosikymmeniä sitten. Antibioottien hallittu käyttö eläimille on oleellista, kun torjutaan meilläkin kasvussa olevaa antibioottiresistenssiä.

Yrittäjävähennys hyödyttää sekä maa- että metsätalousyrittäjiä

helmikuu, 2018 | HELENA ANTTILA-LINDEMAN, teksti ja kuva

Valtaosa maa- tai metsätalousyrittäjistä pääsee hyötymään uudesta yrittäjävähennyksestä. Verottaja tekee tuloista viiden prosentin vähennyksen viran puolesta, joten sitä ei itse merkitä verolomakkeelle.