Pokasahan sijaan metsissä soi nyt konesaha. Sen soittajia tarvitaan kiireesti lisää, sillä metsäkonealan ammattilaisista on jo nyt pulaa.

Metsä on tulevaisuuden ala, joka antaa työtä jatkossakin. Metsäteollisuuden suurinvestointien vuoksi vuosittaisen puutavaratarpeen on arvioitu kasvavan viidenneksellä nykyisestä 55 miljoonasta kuutiosta. Merkittävä osa uusista työpaikoista syntyy puun korjuuseen ja kuljetukseen eri puolille maata.

Julkisessa keskustelussa on väännetty peistä puun riittävyydestä.

”Yhtä lailla pitäisi olla huolissaan siitä, että teollisuuden tarvitsema puu saadaan metsistä ajallaan ja ammattitaitoisesti pois”, Winnovan metsäkoneopetuksen koulutuspäällikkö Pekka Hiltunen painottaa.

Ammattitaitoisen työvoiman vähyys painaa alaa jo nyt. Metsäkoneyrittäjät ovat halukkaita investoimaan uusiin koneisiin, mutta aikeita jarruttavat ammattitaitoisen työvoiman huono saatavuus.

Puunkorjuuseen ja kuljetukseen tarvitaan metsäteollisuuden arvion mukaan vuosittain 1 300 uutta tekijää. Metsäkoneenkuljettajien tarpeeksi on arvioitu vuositasolla 800. Heitä valmistuu tällä hetkellä vain reilu neljäsataa.

Investointien lisäksi työvoimatarvetta lisää nykyisten ammattilaisten eläköityminen. Seuraavan vuosikymmenen aikana kolmannes metsäkonealan henkilöstöstä jää eläkkeelle. Ajokorttiuudistuksen takia erityisesti puutavara-auton kuljettajista uhkaa tulla huutava pula. Monet ikämiehet eivät enää hanki vaadittavaa ammattipätevyyttä ja nuoria tukkiauton kuljettajia on niukasti.

Myös aikuiskoulutukselle on kasvava tarve, sillä metsäyhtiöiden sertifiointijärjestelmissä edellytetään työntekijöiltä ammattitutkinnon suorittamista.

”Nykyiset ammattilaiset osaavat toki työnsä, mutta läheskään kaikilla ei ole ammattitutkintoa”, Hiltunen selvittää.

Nuoria tarvitaan alalle

Metsäkoneenkuljettajia koulutetaan tällä erää 12 paikkakunnalla. Hyvistä työllisyysnäkymistä huolimatta hakijamäärät nuorisoasteen koulutukseen ovat viime vuosina laskeneet monissa oppilaitoksissa. Metsäoppilaitokset ovat kampanjoineet näkyvästi yläkouluissa metsäammattien puolesta, ja ainakin tämän vuoden yhteishaussa ensisijaisten opiskelijoiden hakijamäärät hieman lisääntyivät.

Länsirannikon koulutus Oy Winnova kouluttaa metsänhoidon ja metsäkonealan ammattilaisia Ulvilan Kullaalla. Kaikkiaan opiskelijoita nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa on noin 250.

”Viime vuonna 32 nuorta aloitti metsäkonealan opinnot. Tänä vuonna aloituspaikkoja oli 54, ja ensisijaisia hakijoita 47”, koulutuspäällikkö Hiltunen kertoo.

Hän toivoo hakijamäärään kasvua, jotta hakijoiden joukosta koulutukseen voitaisiin valita motivoituneimmat ja sopivimmat.

”Suunta on joka tapauksessa parempaan päin, sillä hakijamäärä on nyt kasvanut tuntuvasti.”

MARJA HEIKKILÄ, teksti
JORMA HEIKKILÄ, kuvat

Lue koko juttu painetusta elokuun Maatilan Pellervosta. Tilaajana voit lukea Maatilan Pellervoa kokonaisuudessaan myös näköislehdestä osoitteessa www.pellervo-e-lehdet.fi.

Lisätietoa metsäkonealan koulutuksesta ja koulutuspaikoista www.metsaopetus.fi.

 

Jaa artikkeli