Tuhkalannoitus on hyvä keino kierrättää puu­tuhkan sisältämät ravinteet takaisin metsään. Metsän­omistaja saa lämpö­laitoksesta tuhkan ilmaiseksi, mutta oma­toiminen tuhkan­levitys on melkoinen ponnistus.

Lempääläläiset Matti Mikkola ja Juha Ruuna päättivät hyödyntää tuhkaa maan­parannusaineena.

Tuhkan levitys metsiin edellyttää runsasta pinta-alaa. Mikkola ja Ruuna omistavat yhteensä noin 250 hehtaaria metsää. Levitys olisi helpointa tasapohjaisessa metsässä, vaan sellaisia ei Pirkanmaalla liene.

Kaksikon tuhkanlevitykselle tuli sopiva koeala, kun Mikkola teetti viime kesänä neljän hehtaarin avohakkuun. Se piti tehdä, kun kirjanpainajat olivat päässeet tekemään tuhojaan.

Ravinneanalyysi osoitti tuhkassa olevan runsaasti tärkeitä ravinteita eli fosforia ja kaliumia, haitallista kadmium-raskas­metallia oli vain vähän. Tuhkan neutraloiva kyky oli yli 20, mikä hoitaa metsämaan happamuutta hyvin. Mikkolan sanoin tuhkan pH on samaa tasoa kuin huonossa silikaattikalkissa.

Yrittäjät painottavat vasta opettelevansa tuhkan hyötykäyttöä. Heille metsän tuhkalannoitus on pitkäjänteistä maanparannusta. Maapohjat ovat moreenia, joten suotuisat vaikutukset tuskin näkyvät lähivuosina.

Tuhkalannoitusoppaiden mukaan tuhka ei juuri sovellu kivennäismaille, koska ne eivät sisällä typpeä. Mikkola ja Ruuna aikovatkin levittää tuhkaa niin, että varmasti riittää: 7 000–10 000 kiloa hehtaarille.

Hakkuuaukkoon on tuhkanlevityksen jälkeen keväällä tulossa laikutus ja männyn­kylvö. Sitten metsänomistajien pitää seurata, uhkaako fosforin edistämä heinän kasvu männyntaimia.

Mikkola aikoo loppukeväällä kokeilla tuhkalannoitusta myös harvennettuun metsään.

Matti Mikkola levittää tuhkaa viime kesänä hakattuun metsäänsä. Vaikka tuhka on hienojakoista, se ei pääse leviämään kovin laajalle, kun vaunun levityskorkeus on epätasaiselle maastolle matala.

Sivuvirrat hyödyksi

Tuhka on energia- tai lämpölaitoksen näkökulmasta jätettä. Kun Lempäälän Energia Oy kysyi paikallisilta yrittäjiltä, kiinnostaako heitä ottaa vastaan tuhkaa, Mikkola tarttui ideaan. Aluksi hän hankki energia­laitokselta tuhkan ravinneanalyysin.

– On paha tapa innostua vähän kaikesta kuten Vilénin Sulo, jolle kelpasi kaikki, kun ilmaiseksi sai, Mikkola kommentoi. (Sulo Vilén on Tankki täyteen -tv-sarjan hahmo vuosilta 1978–1980.)

Lempäälän Energia polttaa metsätähde-, kokopuu- ja rankahaketta sekä puuteollisuuden sivutuotteita. Energiayhtiön tuotantoinsinööri Henri Kalliokoski kertoo kunnallisen lämpölaitoksen aiemmin vieneen tuhkat naapurikuntiin Vesilahdelle ja Urjalaan.

– Tuhkaa ei voi määräänsä enempää käyttää lannoitteena, joten meidän pitää vaihtaa tuhkanvientikohde, kun vastaanottaja ei tuhkaa enää tarvitse, Kalliokoski sanoo.

Hän laskee, että Lempäälän kahdelta lämpölaitokselta viedään 8,5-kuutioisella kontilla tuhkaa noin 4 000 kilon lasteina. Tuhkaa kertyy vuodessa noin 120 konttia ja liki 500 tonnia.

Mikkola sanailee, että tuhkan levittä­misen jälkeen tuhka ei tunnu tulleen ilmaiseksi.

– Tuhkan vastaanottaja sitoutuu pitämään talvisin laanipaikat ja tiet aurattuina. Kun lämpölaitoksen auto jää jumiin, koen, että minun on se sieltä vedettävä liikkeelle. On tähän aikaa mennyt, vaan enpä ole aiemminkaan työtuntejani laskenut.

Tuhka imeytyy maahan erinomaisesti.

Levitysvaunu kehityskohteena

Mikkolan vanhemmilla on kuljetusyritys, joten logistiikka toimii. Lannoittajakumppaniksi tulleen Juha Ruunan Mikkola tunsi aloitteelliseksi metsänomistajaksi.

Mikkola kertoo armottoman nettiselaamisen jälkeen hakeneensa kaiketi 1980-lukulaisen levitysvaunun Itä-­Suomesta. Vaunun voimansiirto perustuu täysin hihnavetoon, joten kuljetusalusta piti koteloida, jotta kuljetus ei katkeaisi, kun hihnaväleihin tarttuisi risuja tai muuta ylimääräistä. Koteloinnin jälkeen Mikkola testasi vaunua kalkinlevitykseen viime vuoden keväällä.

Lempäälän Energia toi ensimmäiset tuhkat viime kesänä. Se oli liian kevyttä ja liian kuumaa levitettäväksi. Ruuna havaitsi kuumuuden heti, kun alkoi kaivin­koneella levittää tuhkaa.

– Metsänpohjani meinasi kärähtää, ja ensimmäinen kauhaisu sylki kuin laavaa kohti konetta. Lopetin kauhomisen, eikä sinne enää kipata. Kivisen metsän maaperä on niin ohutta, että metsäpalon riski on suuri, Ruuna kertoo.

Mikkola ja Ruuna jättivät tuhkat kasoihin kostumaan, mikä lisäsi tuhkan painon levittämiskelpoiseksi.

Kaksikon metsien pinnanmuodot ovat epätasaiset, joten he aikoivat tehdä ensimmäiset levitykset viime lokakuussa, lumien tultua. Vahvan lumen aikana ei tule juuristovaurioita, jotka altistaisivat juurikäävälle. Levitys ei onnistunut, kun Ruuna täräytti vaunun kiveen siten, että sen akseli katkesi.

– Pitäisi löytää maastokelpoisempi kärry tai nykyvaunun alle sopivammat pyörät, jotta vaunu kulkisi lumihangessa, kivien ja kantojen päällä, Ruuna miettii.

Talven aikana paikallinen kyläseppä korjasi vaunua useita kertoja. Venäläis­vaunu työllistää seppää myös jatkossa.

– Varaosia ei saa Maasta eikä Kuusta. On pyydettävä kyläseppää tekemään niitä, Mikkola sanoo.

Mikkola on hankkinut nykyisiä renkaita kapeammat ja 25 senttiä korkeammat renkaat. Niille kyläseppä tekee sovitteen, ja renkaat vaihdetaan kesällä, jotta vaunun peräpäätä saadaan ylöspäin.

Painopisteen muutos voi tosin tehdä vaunusta kiikkerän. Toisaalta nuori mies ei pelkää vaunun kaatumista, kun on sen kerran jo kaatanut.

Mikkola haaveilee, että tulevina vuosina saisi levitysvaunun vanhan metsäkoneen päälle. Nykyvaunun levityskorkeus on niin matala, että tuhka pysähtyy mättäisiin, eikä hienojakoinen tuhka leviä juuri vaunua leveämmälle.

– Kun metsäkone on päässyt tekemään työnsä metsässä, pystyyhän se sinne toisenkin kerran menemään. Koneen noin kahdeksanmetristä puomia pitäisi päästä hyödyntämään, Mikkola visioi.

Hyötyä jopa 40 vuodeksi

Metsien tuhkalannoitus kannattaa, sillä tuhka lisää kasvua. Luonnonvarakeskuksen viimevuotisessa synteesiraportissa todetaan, että turvemailla tuhka lisäsi puun hehtaarikasvua ainakin kahdella kuutiolla vuodessa, runsastyppisessä turvemaassa jopa kuudella kuutiolla.

Metsänhoidon asiantuntija Varpu Kuutti Tapio Oy:stä kertoo kyseisen raportin viittaavan siihen, että tuhkalannoitus kannattaisi jopa varputurvekankaalla.

– Pitkillä kenttäkokeiden tutkimussarjoilla tuhkalannoituksen on todettu edistävän puunkasvua yli 20 vuotta, mutta tuorein tieto näyttää kasvun etenevän samaa tahtia kuin seuranta, jos kaliumia riittää. Tuhka voi edistää kasvua jopa 40 vuotta, Kuutti kertoo.

Kun voimalassa poltettu puu käytetään metsän lannoitteeksi, kiertotalous etenee. Lisäksi tuhka lisää hiilensidontaa.

Kuutti huomauttaa, että lannoitelainsäädäntö on tarkka. Tuhkien täytyy sisältää tarpeeksi ravinteita ja raskasmetallipitoisuuksien täytyy alittaa lannoiteasetuksen raja-arvot. Sekä voimaloissa poltettava puu että ravinnepitoisuudeltaan puuta heikompi turve täyttävät ehdot.

Turvemaa tarvitsee tuhkasta vähintään 40 kiloa fosforia ja 80 kiloa kaliumia hehtaarille. Tämä tarkoittaa yleensä 3 000–5 000 kiloa ­tuhkaa per hehtaari.

Tuhkasta ravinteet vapautuvat hitaasti, siksi lannoituksen vaikutus näkyy kivennäismaiden typpilannoituksia hitaammin.

Vaikka tuhkan vesistöhaittoja pyritään estämään, tuhkaa voi päätyä vesiin varsinkin ojite­tuilla turvemailla. Tätä yritetään estää ojien viisi metriä leveillä ja järvien jopa 50 metriä leveillä suojavyöhykkeillä. Pohjavesialueilla ei saa lannoittaa.

VTT:n tutkijat selvittivät viime vuonna päättyneessä VaMeLa-hankkeessa, että lannoitus­käyttöön soveltuvaa tuhkaa syntyy noin 200 000 tonnia vuodessa.

Vuoden 2022 Luke-tilastosta Kuutti arvioi, että reilut 10 000 metsähehtaaria on tuhka­lannoitettu vuosittain.

– Tuhkaa voisi käyttää metsälannoitukseen selvästi enemmän, Kuutti päättelee.

Hän uskoo, että metsänomistajat aktivoituvat uuden Metka-tuen myötä. Metsäkeskus myöntää sitä terveys-, ei kasvatuslannoituksiin. Metka on Kuutin mukaan hehtaarisidonnaisuutensa (270 €/ha) vuoksi hyvä. Jos mielii saada tukea, lannoitetta ei saa levittää ennen tukihakua.

Kuutti kehaisee Metka-tuen toimivan myös sikäli, että sitä saa myös itse metsiään lannoittava. Kemera-tukea sai vain lannoitelaskuja vastaan.

Jaa artikkeli