Maa- ja metsätalous odottaa muiden alojen lailla jännityksellä, millaisiin veroratkaisuihin hallitus päätyy kevään kehysriihessä. Helpotusta verotaakkaan tuskin kukaan odottaa. Ennätyskorkea pääomatulovero rasittaa pienyrityksistä eniten juuri maa- ja metsätaloutta.

Maa- ja metsätalouden verotusta kiristi viime vuoden alusta lähtien pääomatuloveron korottaminen 28 prosentista 30 prosenttiin. Pääomaverosta tehtiin myös progressiivinen niin, että suuremmista pääomatuloista veroa peritään 32 prosenttia. Vuonna 2014 suurempi prosenttiosuus menee jo 40 000 euron yli menevistä pääomatuloista.

”Pääomatulon verotus on kireämpää kuin koskaan aikaisemmin eriytetyssä pääoma- ja ansiotuloverotuksessa”, veroasioista vastaava maaseutuyrittäjyysjohtaja Timo Sipilä MTK:sta sanoo.

Pääomatulojen verotus on pienistä yrityksistä ennen kaikkea maa- ja metsätilojen ongelma. Ne ovat selvästi pääomavaltaisempia kuin esimerkiksi muilla aloilla toimivat henkilöyhtiöt.

MTK onkin pitänyt esillä vaatimusta, että pääomatuloverokannan kiristys ei kohdentuisi toiminnalliseen tuloon eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan tai maa- ja metsätalouden tuloon.

”Nykytilanteessa nämä yritysmuodot ovat epäedullisessa asemassa osakeyhtiömuotoisiin yrityksiin nähden. Niiden verotus kiristyi samaan aikaan, kun osakeyhtiömuotoisten yritysten verotusta kevennettiin. Olemme esittäneet, että muiden yritysten verotuksen kiristyminen estettäisiin säätämällä elinkeinotoiminnan ja maatalouden pääomatulo-osuus, metsätalouden pääomatulo sekä yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus vain osittain veronalaiseksi pääomatuloksi. Osakeyhtiön verotukseen nähden tasapuoliseen tulokseen päästäisiin esimerkiksi verottamalla näitä pääomatuloja vain 85 prosentin osuudelta.”

Teksti: Silja Vuori

Koko jutun löydät painetusta Maatilan Pellervon helmikuun 2014 numerosta, jossa verotusteemaa on käsitelty eri näkökulmista mm. velvoitteesta ilmoittaa rakentamisesta verottajalle kuukausittan ja perintöverotuksesta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

 

Jaa artikkeli