Laajentuvien maitotilojen isona kiusana on ilmennyt etenkin viime vuosina sorkkavälin ajotulehdusta. Se liittyy lisäkarjan tuloon tiloille. Taudin siirtymistä ei kuitenkaan pystytä todistamaan. Pirkanmaalainen tuottaja Jani Salo haluaa nostaa vastuu- ja tiedotusasiat kunnon keskusteluun.

Akaan Kylmäkoskella asuva Jani Salo on laajentanut tilallaan navettarakennuksia vuoden ajan. Tulevan kesän aikana rakennustyöt saadaan päätökseen. Tavoitteena on ollut lypsykarjan koon kasvattaminen niin pian kuin mahdollista.

Salo päätti viime vuonna hankkia lisää eläimiä vain yhden välittäjän kautta, jotta tautiriskit tulisivat minimoiduiksi. Hänellä oli käsitys, että Faban kautta ostaminen on varminta muun muassa tältä kannalta. Tilaukseen tulikin 70 hiehoa Faban välittäminä.

Karjaerästä kymmenen oli Asmo-ydinkarjan hiehoja. Ne tulivat tilalle 5.9., ja olivat ensimmäisiä tulokkaita yhteensä viidessä erässä, joista viimeinen saapui 31.10.

Jani Salo kertoo, että sorkkahoitaja on käynyt säännöllisesti tilalla tavanomaisten sorkkavaivojen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Asmo-hiehojen tulon jälkeen sorkkavaivat alkoivat tilalla aiemmin olleessa lypsykarjassa lisääntyä ja muuttua pahemmiksi. Lokakuun alussa sorkkahoitaja päätyi siihen, että kysymyksessä on sorkkavälin ajotulehdus. Eläinlääkäri varmensi todistuksella 11.10. taudin puhkeamisen tilalla.

Taudin oireita ei kuitenkaan esiintynyt yhdelläkään Asmo-hiehoista. ”Eläinlääkäri totesi, että ne mitä ilmeisimmin olivat tartunnankantajia, jotka siirsivät sairauden karjaani sairastuttaen suurimman osan muista lehmistä. Niille itselleen oli ilmeisesti kehittynyt vastustuskyky taudin puhkeamiselle”, Salo toteaa.

Kaikkiaan kymmenkunta lypsylehmää on jo mennyt tai menossa taudin takia ennenaikaiseen lopetukseen. Sorkkaoireet menivät niillä niin pahoiksi.

Antti Mustonen, teksti

Lue koko juttu, jossa on lisää sorkkavälin ajotulehduksesta painetusta toukokuun Eläin-liitteestä. 

Jaa artikkeli