Oikea-aikainen metsänlannoitus on sijoitetun rahan väärti, sillä kangasmailla se lisää vuotuista tuottoa jopa 10–18 prosenttia.

Huonoille oraille ei kannata ajaa sontaa. Sama pätee metsään. ”Kun metsä on hyvin hoidettu, harvennettu ja terve, metsänlannoituksella saadaan rahanarvoisia tuloksia aikaan, Metsänhoitoyhdistys Lounametsän toiminnanjohtaja Harri Tasanen sanoo.

Lannoittamalla saadaan hyvä lisäpotku kasvuun ja nopeutetaan kuitupuun varttumista tukkipuuksi. Parhaita kohteita ovat 30–50-vuotiaat harvennetut männiköt ja kuusikot sekä päätehakkuuta lähestyvät tukkipuustot. Kasvuhäiriöalueilla terveyslannoituksella voidaan parantaa merkittävästi puuston kasvua ja puutavaran laatua.

Metsänlannoitus on ollut pitkään aliarvostetussa asemassa.

”Se ansaitsisi olla yksi tavanomainen metsänhoidollinen toimi. Oikeassa kohteessa lannoituksella voi saada kantohintaan jopa tuhannen euron lisän hehtaarilta”, lannoitusvastaava Mikko Knuutila Metsänhoitoyhdistys Lounametsästä sanoo.

MARJA HEIKKILÄ, teksti

Lue koko juttu painetusta Maatilan Pellervosta 6-7/2014.

Jaa artikkeli