Vuoden alusta uudistunut metsälaki sallii eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen aiempaa helpommin. Poiminta- ja pienaukkohakkuilla säilytetään metsä metsän näköisenä, sillä suuria aukkohakkuita ei tehdä.

Ylöjärveläisellä Janne Ihamuotilalla on 55 hehtaaria metsää, josta hän kasvattaa 15 hehtaarin metsikköä eri-ikäisrakenteisesti. Hän valitsi menetelmän kuusi vuotta sitten tehdessään metsätaloussuunnitelmaa. Hänelle ehdotti menetelmää avohakkuuttomaan talousmetsänhoitoon erikoistunut yritys.

”Kyseessä on kaupunkimetsä, jolloin menetelmä tuntui hyvin järkevältä”, Ihamuotila kertoo.

Eri-ikäisrakenteisessa metsikössä kasvaa jatkuvasti kaikenikäisiä ja -kokoisia puita. Sellainen metsä sopii hyvin kohteisiin, jotka ovat virkistyskäytön kannalta arvokkaita.

”Ihmiset liikkuvat kyseisessä metsikössä paljon, ja metsämaisemassa on varmasti kivempi kulkea kuin keskellä avohakkuuta. Synkässä korvessa voi sitten harjoittaa tehokkaampaa metsänkasvatusta.”

Koska metsikkö sijaitsee kaava-alueella, puiden kaataminen edellyttää luvan. Maisemaa mahdollisimman vähän muuttavat menetelmät hyväksytään helpommin kuin avohakkuut.

MIA HEMMIN, teksti

Koko jutun löydät painetusta lokakuun Maatilan Pellervosta.

Jaa artikkeli