Luonnossa märehtijät vieroittavat jälkeläisensä 7–14 kuukauden iässä. Emolehmätuotannossa vasikoiden ikä, koko ja markkinointistrategia, laitumen ja rehujen riittävyys, emojen kuntoluokan kehitys ja sääolosuhteet vaikuttavat ajankohtaan, jolloin vieroituspäätös tehdään.

Emolehmätuotannossa vieroitus tapahtuu, kun vasikan ikä on keskimäärin 4–7 kuukautta. Vieroituksen tarkoitus on parantaa rehujen hyväksikäyttöä, nostaa emojen kuntoluokkaa, luoda emon seuraavalle tiineydelle suosiolliset olosuhteet ja ennaltaehkäistä teinitiineydet. Vieroituksen jälkeen eri eläinryhmille tarjottavien rehujen ravintoainekoostumus saadaan ruokinnansuunnittelulla ja oikeanlaisella ryhmäjaolla vastaamaan tarkemmin eläinten tuotannollista vaihetta.

Yhteydessä tuotannontehokkuuteen

Emolehmätuotannon tehokkuuteen ja rehujen hyväksikäyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat mm. optimaalinen emojen tuottama maitomäärä ja maidontuotanto- eli imetyskauden pituus. Emon imetyskauden alussa, noin kuuden viikon ajan poikimisen jälkeen, vasikan koko rajoittaa juotua maitomäärää.

Emojen maidontuotantokäyrän huippu saavutetaan, kun noin yhdeksän viikon kuluttua poikimisesta. Tähän vaiheeseen emon maitotuotos on keskimäärin noin 10–12 litraa päivässä. Emot harvoin tuottavat niin paljon maitoa, ettei vasikka pystyisi sitä kaikkea juomaan.

Maidontuotannon energianmuuntosuhde on alhainen. Vain 53 prosenttia naudan syömästä dieetin energiasta muuntuu maidoksi. Yhden maitolitran tuottaminen vaatii noin 5,7 MJ energiaa. Maitolitra sisältää energiaa noin 3,0 MJ. Teoriassa jokaisesta vasikan juomasta maitolitrasta muodostuu 2,7 MJ energiahävikki. Tämä energianmäärä voitaisiin syöttää suoraan vasikalle, jolloin tuotannonenergiahyötysuhde nousisi.

Rehujen hyväksikäyttö on tehokkaampaa kasvavalla eläimellä kuin emon maidontuotannossa. Emon maidossa on kuitenkin kaikki vasikan tarvitsemat ravintoaineet oikeassa suhteessa, joten usein yhtä hyviä kasvutuloksia on haasteellista saavuttaa muilla ruokintatavoilla. Toisaalta emo tukee vasikan kasvua myös hoivalla ja sosiaalisella läsnäololla, joita ei voida korvata.

Emon maidontuotannon tarkoitus on muuntaa karkearehu nuoren eläimen kasvun vaatimaan muotoon. Nuoren eläimen kasvuun tarvitaan rehuja, joiden ravitsemuksellinen laatu on korkea. Tasapainoisen dieetin muodostamiseen joudutaan usein käyttämään ainakin osaksi ostettuja rehuja.

Vasikoiden vieroitus tulisi aina suorittaa niin, ettei vasikoiden kasvussa tapahdu mainittavaa notkahdusta. Vieroituksen aikaan vasikoiden olisi pystyttävä syömään vähintään 2,0–2,2 % elopainostaan rehun kuiva-ainetta, jotta niiden kasvu jatkuu tasaisena. Yleensä alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa ei kannata vieroittaa, jos vasikoille tarjottavan rehuannoksen kuiva-ainekustannus on yli kaksi kertaa korkeampi kuin emolle tarjottavan rehuannoksen kuiva-ainekustannus. Toisaalta yli kuuden kuukauden ikään ei vieroitusta kannata venyttää, koska teinitiineyksien riski kasvaa lähes 20 % kuukautta nuorempiin lehmävasikoihin verrattuna.

MAIJU PESONEN, teksti

Lue koko juttu painetusta elokuun Eläin-liitteestä. Tilaajana voit lukea Maatilan Pellervoa kokonaisuudessaan myös näköislehdestä osoitteessa www.pellervo-e-lehdet.fi.

 

Jaa artikkeli