Kolmeen merikonttiin varusteltu biokaasuvoimala muuttaa lietelannan kaasut sähköksi ja lämmöksi Vinkin tilalla Haapavedellä. Järjestelmän ansiosta tila on pitkälti energiaomavarainen.

Ei suurta voimalaitosrakennusta, ei raaka-aineen kuljettamista pitkien matkojen takaa. Maatilakokoon sopiva biovoimala koostuu kolmesta merikontista, kaasukuvusta ja reaktoripöntöstä.

Metaenergia Oy:n kehittämä konttiratkaisu on käypä vaihtoehto bioenergian tuotantoon maatiloilla, elintarviketeollisuudessa tai jäteveden puhdistamoilla.

”Tämä ei vaadi mittavia kiinteitä rakenteita. Konttimoduuleihin varusteltu voimala on helppo viedä sinne, missä sitä tarvitaan. Toimiakseen se tarvitsee raaka-aineen lisäksi sähkö- ja lämpökanavan sekä vesiliitännän”, Esko Vinkki kertoo.

Jos raaka-ainevirta, esimerkiksi lanta, jostakin syystä loppuu, laitos voidaan siirtää autonosturilla toiseen paikkaan. Tämä on olennainen asia rahoittajien näkökulmasta katsottuna.

Vinkin tilalla biokaasua on hyödynnetty runsas vuosi. Merikontteihin rakennettu biokaasuvoimala tuottaa lannasta saadulla biokaasulla sähköä ja lämpöä. Biokaasu toimii polttoaineena moottorissa, joka pyörittää sähkögeneraattoria. Moottorin jäähdytysvedestä, voiteluöljystä ja pakokaasusta saatava ylijäämälämpö käytetään tilan lämmitykseen.

Viimetalvisessa koekäytössä lämmöntuotanto oli ongelmatonta, mutta sähköntuotantoon kaivattiin lisätehoa. Talven kuluessa rakennettiin reaktoreihin lisää tehoa, jotta kaasuntuotantoa saatiin tehostettua.

Sähköä nykyisellä generaattorilla voidaan tuottaa 30 kilowattia tunnissa. Vuoden pituinen koekäyttö on osoittanut, että lietelannasta saatavalla biokaasulla voidaan kattaa tilakeskuksen ja teollisuuskiinteistön vuotuinen yli 200 000 kilowatin vuosikulutus. Energiantuotantoa on mahdollista vielä lisätä, sillä toinen lietelantasäiliö on valjastamatta energiakäyttöön.

”Välillä ylimääräinen sähkö johdetaan valtakunnan verkkoon. Kovimman kulutuksen aikaan sähköä joudutaan puolestaan hieman ostamaan verkosta”, Metaenergian toimitusjohtaja Pekka Vinkki sanoo.

Lämpöenergian osalta tila on yliomavarainen, sillä prosessi tuottaa lämpöä puolitoistakertaisen määrän sähköön verrattuna.

”Pitäisi kai rakentaa kasvihuone, jotta kaikki lämpö saataisiin hyötykäyttöön”, Esko Vinkki pohtii.

MARJA HEIKKILÄ, teksti
JORMA HEIKKILÄ, kuvat

Lue koko juttu painetusta helmikuun 2016 Maatilan Pellervosta. Tilaajana voit lukea sen myös e-arkistosta osoitteessa www.pellervo-e-lehdet.fi.

Jaa artikkeli