Savotoilla tullaan kohtaamaan yhä kansainvälisempää väkeä, sillä metsätyöt näyttävät innostavan maahanmuuttajia. Ammattiopisto Lappia kouluttaa parhaillaan maahanmuuttajia metsäalalle; etenkin istutukseen ja taimikonhoitoon.

Hiki virtaa kypärien alta, mutta ilmeet ovat raikkaita burmalaismiesten luodessa uutta ryhtiä Tornion Arpelassa sijaitsevalle, metsäyhtiö Tornatorin laajalle ja pöheikköiselle istutusaukiolle.

Moottori- ja raivaussahat meuhkaavat, koivut ja haavat saavat kyytiä istutettujen havupuutaimien tieltä. Ammattiopisto Lappiassa metsätalousalan opintoja suorittava maahanmuuttajaryhmä paiskii taimikon varhaishoitotyömaalla uutterasti, sillä käytännön harjoittelu on mieluisaa.

Kemissä järjestettävä, maahanmuuttajille räätälöity koulutus kestää vajaa viisi kuukautta. Sen aikana opiskelijat saavat sekä metsäalan ammattiopetusta että kielikoulutusta. Koulutus antaa taidot ammattimetsurin avustavaksi työntekijäksi. Koulutuksen aikana perehdytään muun muassa työtapoihin ja -välineisiin sekä opetellaan työssä tarvittavaa ammattisanastoa.

”Olemme harjoitelleet raivaussahan ja moottorisahan käyttöä, ensiharvennusta ja taimikonhoitoa sekä metsänviljelyä”, kertoo metsäalan koulutuksen vastuuopettaja Veijo Nurmikumpu.

Keväällä alkaneella kurssilla on neljätoista opiskelijaa. Idea koulutuksen järjestämiseen syntyi alan kasvavasta työvoiman tarpeesta.

”Metsäalan ammattilaisista on huutava pula. Alueellisesti työtä tulee kenties lisää, jos Kemiin suunnitteilla oleva biojalostamo toteutuu.”

Työharjoittelua on koulutuksessa paljon, ja harjoittelupaikkoja on ollut helppo löytää. Viljely- ja raivauskohteita on saatu muun muassa Keminmaan kunnalta ja seurakunnalta, Lapin Metsäpalveluilta, metsäyhtiö Tornatorilta sekä jatkossa mahdollisesti myös Metsä Groupilta.

”Ihmiset ovat suhtautuneet positiivisesti, ja opiskelijat on otettu hyvin vastaan. Ylipäätään ala, jolla on pula työntekijöistä, suhtautuu hyvin”, Nurmikumpu tuumaa.

SIRPA PALOKARI, teksti
ANTTI SARAJA, kuvat

Lue koko juttu painetusta syyskuun 2016 maatilan Pellervosta. Tilaajana löydät koko lehden myös E-arkistosta osoitteesta www.pellervo-e-lehdet.fi.

Jaa artikkeli