Navettakangas Oy:n uudessa navetassa lehmät lypsetään robotilla kolmen osakkaan hoitaessa muut työt sovitun työnjaon mukaan. Navetan rakennustarvikkeet hankittiin kilpailutuksen jälkeen useilta kymmeniltä toimittajilta. Rehuntuotantoon tarvittavia peltoja yhtiö vuokraa kahdeltakymmeneltä tilalta.

Juuan kunnassa Pohjois-Karjalassa toimivan Navettakankaan alkukartoitukseen osallistui omistajia viideltä maatilalta. Yhtiön muodostivat lopulta Tapani Martikainen ja hänen puolisonsa Eija Martikainen sekä Arto Ovaskainen. Tuotantorakennukselle lohkaistiin kolmen hehtaarin tontti osakkaiden maatiloista, jolloin molempien perheiden asunnoista on matkaa paikalle noin kaksi kilometriä.

”Välimatka ei haittaa yhtään, ehkä päin vastoin”, Tapani Martikainen korostaa. Uuteen rakennukseen keskitettiin lehmien ja nuoren karjan lisäksi kirjanpito ja muu yritystä koskeva aineisto. Navetan valvontakameroita ja lypsyrobottia voi jokainen osakas seurata kännykästä tai tietokoneelta välimatkan estämättä.


Jykevät liimapuukaaret ja Termater-katto muodostivat rakennuksen kustannuksista suurimman yksittäisen erän. Sivuseinissä on irrotettavat kennolevyt.

Hyvin varusteltu navetta

Pihattonavettaan tehtiin 78 paikkaa lypsylehmille ja tarvittavat nuorkarjatilat. Ympäristölupa kattaa kaikkiaan 134 eläinpaikkaa.

Rakennuksen Termater-kattoa kannattelevat liimapuiset kolminivelkehät. Ilma poistuu vapaasti kattohormeista ja ohjataan sisään molempien räystäiden alle sijoitetuista säädettävistä luukuista. Lisäksi sivuseiniin asennettiin lämpimällä säällä kokonaan irrotettavat kennoelementit.

Hallissa ruokintapöydän toisella puolella on kolme makuuparsiriviä lypsylehmille, lypsyrobotti ja robotin takakierrossa tarvittavat erottelutilat sekä poikimakarsina. Ruokintapöydän vastakkaiselle sivulle tehtiin nuoren karjan makuuparret ja pikkuvasikoiden osasto. Pikkuvasikoille varatun tilan vetoisuutta on vähennetty kevyen, alas lasketun välikaton ja kolmen kevyen seinän avulla.

Eläintilojen betoniritilöitä peittää kumimatto makuukäytävää lukuunottamatta. Lantakouruja rakennuksessa on yhteensä 250 metriä. Lanta poistuu slalom-menetelmällä, jossa lietekuilu rakennetaan koko matkaltaan saman syvyiseksi, tässä tapauksessa 1,4 metriä syväksi.

Lanta poistetaan nostamalla massan pintaa tehokkaalla, pienillä kierroksilla toimivalla pumpulla, jolloin lanta valuu rakennuksen ulkopuolelle sijoitettuun kokoojakaivoon ja sieltä siirtopumpulla lietesäiliöön. Ensimmäisen talven kokemusten mukaan järjestelmä toimii hyvin.

Myös Masterstop 100:lla ja laidoilta epoksilla pinnoitettu ruokintapöytä tuntuu hyvältä. Läpiajettavan, 4,8 metriä leveän ruokintapöydän rakentamisessa varauduttiin myös aperuokintaan. Toistaiseksi rehustus perustuu kuitenkin robotilta ja kahdesta kioskista jaettavaan väkirehuun sekä runsaaseen säilörehuun.

Eläinten viihtyvyyteen panostettiin asentamalla hallin kattoon kaksi helikopterituuletinta. Lehmien puolelle asennettiin kaksi karjaharjaa ja nuorelle karjalle yksi pienempi harja. Paloturvallisuutta parantavat kattoon asennetut ICAS-savutunnistimet.

TUOMO KAUTONEN, teksti ja kuvat

Lue koko juttu maaliskuun 2017 painetusta Maatilan Pellervon Eläin-liitteestä.

 

Jaa artikkeli