Kemera-tukea voi jälleen hakea kaikkien työmuotojen osalta – nuoren metsän hoidon tukihaku avautui pari viikkoa sitten. Sähköinen tukihaku Metsään.fi-palvelun kautta on joustavin ja varmin tapa tuen hakemiseen.

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, Kemeran, tuorein muutos astui voimaan 20. huhtikuuta ja toi muutoksia töiden toteutusaikoihin. Nyt taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoitotyöt on tehtävä vuoden kuluessa rahoituspäätöksen saamisesta. Aiemmin toteutusaikaa oli jopa kolme vuotta.

Tehdyn lainmuutoksen ja asetuksen tavoitteena on nopeuttaa tukipäätöksen saaneen nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon toteuttamista.

”Lainmuutos edistää kohteiden ennakkosuunnittelua. Muutos helpottaa myös metsäkeskuksen myöntämisvaltuuksien ja maksatusmäärärahojen hallintaa ja käytön suunnittelua”, metsänhoitaja Markku Sievänen Metsäkeskuksen Turun toimipisteestä kertoo.

Huhtikuussa voimaan tulleessa täsmennetyssä laissa tarkennettiin myös tuensaajia koskevia säännöksiä. Enää esimerkiksi metsärahastot eivät voi saada tukea.

Lainmuutoksella selkeytetään valtiontuen saajajoukkoa, jotta määrärahat riittävät tukijärjestelmän toimeenpanoon. Samalla varmistetaan, että tuet kohdistuvat yksityisille maanomistajille Kemera-rahoituslain hengen mukaisesti.

MARJA HEIKKILÄ, teksti
JORMA HEIKKILÄ, kuvat

Lue koko juttu toukokuun 2017 Maatilan Pellervosta. Tilaajille lehti kokonaisuudessaan on saatavilla e-arkistossa osoitteessa www.pellervo-e-lehdet.fi.

 

Jaa artikkeli