Turve vaihtui vimpeliläistilalla kierrätyskuivikkeeseen uuden nautakasvattamon valmistumisen myötä. Lantaa ei pelkästään separoida, vaan se kuumentuu kompostoivassa järjestelmässä. Näin kuivikkeeksi soveltuva kuiva-aine saadaan hygieeniseksi ja hajuttomaksi.

Naudanlihantuotantoon erikoistuneen MTY Veljekset Herralan tilan eläinmäärä kaksinkertaistui kesällä valmistuneen 350-paikkaisen kasvattamon myötä. Samalla tilalla siirryttiin uuteen aikaan lannankäsittelyssä: Cri-Manin HBC (hygienizing biocell) 500 hygienisointi- ja kuivikejärjestelmä on ensimmäinen Suomessa.

”Koko konsepti on varsin uusi, sillä vastaavia on käytössä maailmalla vasta parisenkymmentä. Laitteen prototyyppi otettiin käyttöön neljä vuotta sitten tuhannen lehmän maitotilalla Italiassa. Täysin automaattisesti toimivasta järjestelmästä on saatu hyviä kokemuksia”, kertoo laitteistoja toimittava Ulvilan Pumppupalvelu (UPP) Oy:n toimitusjohtaja Georges Fernandez.

Ennen rakentamista Mika ja Sami Herrala perehtyivät moniin eri lannankäsittelylaitteistoihin. He kävivät Italiassa tutustumassa Cri-Manin HBC-järjestelmään ja vakuuttuivat sen toimivuudesta. Järjestelmän valintaan vaikuttivat hinnan lisäksi laitteiston kompakti koko, pystymalli sekä se, että laitteiston komponentit valmistetaan Euroopassa.

”Toimintavarmuus on eläintilalla erityisten tärkeää. Siksi lannan käsittely on järjestetty niin, että yhden pumpun pettäessä on varajärjestelmä saman tien käytössä ilman, että ihmisen pitää olla lantaa hämmentämässä. Ja varajärjestelmällekin varajärjestelmä”, Mika Herrala korostaa.


Herraloilla lietteeseen sekoitetaan vanhan kasvattamon kuivalantaa. Separaattorin puristeneste johdetaan omaan säiliöön. Kuiva-aines siirtyy Biocellsäiliöön, jossa se kuumentuu ja kuivuu kuivikkeeksi sopivaksi.

Säästöä ja helppoutta

Uuden kasvattamon suunnittelussa Sami ja Mika Herrala painottivat helppotöistä, eläinten hyvinvoinnille hyvää ratkaisua. Maitorotuisten sonnien kasvatukseen erikoistuneen tilan uusi loppukasvattamo on ritilälattiainen, ja vasikoiden makuutilassa on kumimatot.

Rakentamisen lisäksi huomiota kiinnitettiin eläintenpidon kustannuksiin. Yhtenä lähtökohtana oli alentaa kuivikekustannuksia sekä samalla saada nurmille levitettävä puristeneste tasalaatuiseksi ja perinteistä lietelantaa helpommaksi käsitellä. Siksi tilalle hankittiin innovatiivinen lannankäsittelylaitteisto.

”Hygieenisyys on suurin etu. Kun separoitu kuiva-aines kuumenee HBC:n säiliössä +70 asteeseen, monet haitalliset bakteerit kuolevat. Lannasta loihdittua uusiokuiviketta on tämän vuoksi turvallista käyttää”, Sami Herrala perustelee.

Veljekset ovat laskeskelleet uusiokuivikkeen käytön alentavan kuvituskustannuksia 15 000–20 000 euroa vuodessa. Turvetta on tähän asti kulunut vuosittain noin 2 000 kuutiota. Lisäksi saadaan monenlaisia välillisiä hyötyjä; säästetään työtä ja saadaan se joutuisammaksi tehdä. ”Lannankäsittelylaitteiston rahallisen kuoletusajan voi laskea, mutta näen nämä muut hyödyt suurina”, Mika korostaa.

MARJA HEIKKILÄ, teksti
JORMA HEIKKILÄ, kuvat

Lue koko juttu syyskuun 2017 Eläin-liitteestä. Tilaajana löydät sen myös e-arkistosta www.pellervo-e-lehdet.fi.

Jaa artikkeli