Hyvälaatuiset, alkuperältään kasvupaikan oloihin soveltuvat siemenet ovat metsänuudistamisen lähtökohta . Jalostetulla kylvösiemenellä männikön kiertoaika kylvöstä päätehakkuuseen lyhenee jopa 15–20 vuodella. Metsä kasvaa paremmin ja tuottaa laadukkaampaa puuta.

Metsänpuiden siemenjalostuksella on saavutettu merkittäviä parannuksia metsäntuottoon ja puun laatuun. Jalostushyödyt kertaantuvat tulevina vuosikymmeninä, kun metsiä päästään uudistamaan seuraavien sukupolvien jalostussiemenillä.

Kun kylvöön tai taimien kasvatukseen käytetään ensimmäisen sukupolven jalostettua siementä, metsäntuotto lisääntyy tutkimusten mukaan jopa 15 prosentilla. Valiosiementä eli niin sanottua 1,5-sukupolven siementä kylvämällä tuotto-odotukset ovat tätäkin suuremmat, jopa 20–25 prosenttia.

”Jalostettu siemen on monin tavoin metsikkösiementä parempaa: puu kasvaa nopeammin, isommaksi ja teknisesti laadukkaammaksi. Männyt ovat ohutoksaisempia ja oksakulma on suora, mikä tarkoittaa parempaa tukkisaantoa. Jalostuksella on onnistuttu parantamaan myös puiden taudinkestävyyttä”, Tapio Silva Oy:n siemenkeskuksen asiantuntija Sakari Pönniö kuvaa.

Jälkeläiskokeiden nuoruuden ja vähäisyyden vuoksi kuusen jalostushyödyistä ei ole yhtä kattavia selvityksiä kuin männyllä, mutta kasvunlisäys on kuusellakin ilmeinen.

Metsänviljelyssä kaikki lähtee siemenestä. Kookkaasta, hyvin itävästä jalostetusta siemenestä kasvaa varmimmin laatupuu, kunhan myös muut metsänhoidolliset toimenpiteet tehdään ajallaan.

”50–100 euron panoksella saa hyvän tuoton pitkällä aikajänteellä, sillä sijoitus laatusiemeneen palautuu moninkertaisena vuosien kuluttua. Ensimmäisen sukupolven jalostetuilla siemenillä perustettu metsä tuottaa hehtaarilta kiertoaikana rekkakuorman enemmän puuta kuin paikallinen metsikköalkuperä”, Tapio Silva Oy:n siemenkeskuksen asiantuntija Jouko Paija tähdentää.

MARJA HEIKKILÄ, teksti
JORMA HEIKKILÄ kuva

Lue koko juttu lokakuun 2017 painetusta Maatilan Pellervosta. Tilaajille koko lehti on saatavilla myös e-arkistossa www.pellervo-e-lehdet.fi.

Jaa artikkeli