Riistan elinoloja voi kohentaa jokaisessa kasvatusvaiheessa pienin metsänhoidollisin keinoin. Ruokaa ja suojaa riistalle tarjotaan jättämällä metsään tiheikköjä, säästöpuuryhmiä ja alikasvosta sekä varjelemalla muokkauksessa mustikka- ja varpukasvustoja.

Riistametsänhoito on metsänkäsittelytapana vielä melko tuore ja vähän tunnettu. ”Riistametsänhoitoon liittyy paljon virheellisiä käsityksiä eikä se suinkaan tarkoita hoitamattomuutta ja ryteikköisyyttä. Metsää hoidetaan hyvin ja oikea-aikaisesti samalla riistan tarpeet eri kasvatusvaiheessa huomioiden”, alleviivaa metsänhoitopäällikkö Kari Kivimäki A. Ahlström Kiinteistöt Oy:stä, joka hoitaa Ahlströmin suvun metsäomaisuutta.

Riistan huomioiva metsänhoito ei ole vaikeaa eikä se juurikaan alenna metsän tuottoa. Siitä ei myöskään aiheudu lisäkustannuksia. ”Rahaa voi jopa säästyä, kun taimikoita ja harvennuskohteita ei raivata totutun perusteellisesti.”

Koko suomalaista metsäkeskustelua leimaa Kivimäen mukaan mustavalkoisuus – ikään kuin metsänomistajan valittavissa olisi vain joko tehometsätalous tai jatkuva kasvatus. Hoitomenetelmiä pitää tarkastella kriittisesti kyseenalaistaen eikä tyytyä noudattamaan yhtä kaavamaista tapaa. Nykyinen metsälaki ja metsänhoitosuositukset antavat metsänomistajalle varsin vapaat kädet.

”Yhden menetelmän sijaan parempi vaihtoehto on toteuttaa monipuolista metsänkäsittelyä, jossa huomioidaan metsikön erityispiirteet”, Kivimäki suosittelee.

Jokaisella kuviolla ei ole tarpeen eikä myöskään järkevää toteuttaa samaa kasvatustapaa. Eri-ikäiskasvatus sopii joillekin kuvioille, useimmille taas tasaikäiskasvatus on parempi vaihtoehto.

Riistametsänhoitoa voidaan toteuttaa kaikissa kasvatusmuodoissa eikä se vaadi mullistavia toimia.

”Enemmänkin se on asenne- ja ajatusmalli, jota pystyy toteuttamaan jokaisella hakkuu- ja hoitokerralla. Riistametsänhoito on parhaimmillaan sekoitus useita eri toimintatapoja”, korostaa Kivimäki.

Lue koko juttu painetusta marraskuun 2018 Maatilan Pellervosta. Tilaajana koko lehden löydät myös e-arkistosta www.pellervo-e-lehdet.fi.

Jaa artikkeli