Kotieläinten jalostusta ohjaavaan lainsäädäntöön on tullut uudistuksia viimeisten kuukausien aikana. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja siten helpottaa jalostustyötä koko yhteisön sisällä.

Marraskuussa Suomessa alettiin soveltaa 2016 voimaan tullutta EU:n eläinjalostusasetusta ja sen täytäntöönpanoasetuksia vuodelta 2017. Tämän vuoksi tehtiin muutoksia myös kansalliseen lakiimme eläinjalostustoiminnasta.

Jalostustoiminnan suuret linjat ja käytännöt eivät juuri muuttuneet. Sen sijaan säädösrakenne muuttui. Käytännön jalostaja ei välttämättä huomaa säädösuudistuksen tuomia muutoksia ainakaan heti.

Uudistusten takana oli tarve yhtenäistää EU-maiden eläinjalostusta ohjaavaa lainsäädäntöä. EU-asetus on voimassa kaikissa maissa sellaisenaan ja se muodostaa yhtenevät raamit koko yhteisölle. Sitä täydennetään kansallisella lainsäädännöllä, jossa hiotaan yksityiskohtia maan olosuhteisiin.

Aiemmin koko yhteisöä ohjaavaa EU-asetusta ei ollut vaan jokaisessa maassa oli muista maista poikkeavaa kansallista lainsäädäntöä.

Yhtenevät kantakirjaussäännöt, määritelmät ja lomakkeet kuten myös jalostusjärjestöjen jalostusohjelmien hyväksyminen selkeyttävät jalostuskenttää. Ne vähentävät väärinkäsityksiä ja varmistavat tarpeellisen tiedon saannin esimerkiksi eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja maasta toiseen myytäessä.

Lue koko juttu painetusta Maatilan Pellervon Eläin-liitteestä. Tilaajana löydät sen myös e-arkistosta www.pellervo-e-lehdet.fi.

Jaa artikkeli