Kulotus metsänuudistamismenetelmänä on hiipunut lähes olemattomiin, vaikka sen hyödyt metsän kasvulle ja luonnon monimuotoisuudelle ovat kiistattomat. Kulota-hankkeen tavoitteena on säilyttää kulotusosaaminen sekä innostaa metsänomistajia tarttumaan vanhaan toimivaan tapaan.

Tulella on ollut metsien kehityskulussa merkittävä rooli vuosituhansien ajan. Tehokkaiden palontorjuntatoimien vuoksi tulipaloja roihuaa suomalaismetsissä enää harvoin. Luonnonpaloa jäljittelevälle kulotukselle on paikkansa, sillä siten voidaan turvata paloriippuvaisten lajien elinmahdollisuudet.

”Metsä kiittää kulottajaa. Hallitulla tulen käytöllä voidaan edistää metsäluonnon monimuotoisuutta ja antaa tulevan puusukupolven kasvulle erinomaiset lähtötelineet”, Kulota-hankkeen projektipäällikkö Jussi Laurila korostaa.

Vielä 1960-luvulla kulotus oli yksi metsänuudistamisen päämenetelmistä. Parhaimmillaan poltettiin yli 30 000 hehtaaria vuodessa. Tänään nuo kulottamalla perustetut kylvömänniköt ovat laadukkaita, varttuneita kasvatusmetsiä.

”Viime vuosina kulotusmäärät ovat jääneet vain muutamiin kymmeniin hehtaareihin ja koko kulotusosaaminen on vaarassa kadota. Kulottaminen on taito, joka siirtyy mestarilta kisällille. Meiltä löytyy vielä osaajia, mutta tiedot ja taidot pitäisi kiireesti saada siirrettyä nuoremmalle polvelle”, Laurila murehtii.

Metsäkeskuksen hallinnoiman Kulota-hankkeen kumppanina on Koulutuskeskus Sedu. Hankkeen tavoitteena on kulotusosaamisen säilyttäminen ja kulotusmäärien lisääminen Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Kolmivuotinen hanke jakaa tietoa kulotuksesta, sen vaikutuksista, toteutustavoista ja kustannuksista.

Talousmetsien kulotuksia tehdään myös käytännössä. Viime vuonna Etelä-Pohjanmaalla järjestettiin kaksi näytöskulotusta Seinäjoella ja Lapualla. Ähtärin syksyksi suunniteltu säästöpuuryhmän kulotus peruuntui kovien syyssateiden vuoksi. Kohde on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna. Suunnitteilla on toinenkin kulotusesitys.

Vaikka hanke on alueellinen, sen tuottama tieto ja metsänhoidollista kulotusta käsittelevä, viime vuonna julkaistu Kulotusopas ovat kaikkien saatavilla. Hankkeen sivuilla on myös videoita kulotuksen eri vaiheista ja hyödyistä.

Lue koko juttu painetusta kesä-heinäkuun 2019 Maatilan Pellervosta. Tilaajana löydät koko lehden myös e-arkistosta www.pellervo-e-lehdet.fi.

Jaa artikkeli