Euralainen kaalintuottaja Esa Mäkitalo kaipaa aktiivista otetta maaseutuyrittämiseen. Hänen mielestään maatilaa tulee hoitaa samalla tavalla kuin muitakin yrityksiä. Maailma on muuttunut ja bisnesajattelulle on tilausta.

Viljelijöiden yhteistoiminta ja aktiivinen oman toiminnan kehittäminen ovat Esa Mäkitalon mukaan kannattavan maanviljelyn edellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Hän johtaa avomaan vihannesten viljelyyn erikoistunutta Mäkitalon Farmi Oy:tä.

”Maanviljelys on liiketoimintaa ja niin siihen pitää suhtautua. Tilanpidon kannattavuutta pitää seurata jatkuvasti ja karsia huonosti tuottavat osat pois ja kehittää tilalle uusia.”

Maatalouden kannattavuudelle ei voi hurrata. Hinnat ovat mitkä ovat ja kilpailu tuontitavaraa vastaan on kireää, mutta oikein suunnittelemalla ja tuottajien yhteistoimintaa lisäämällä voi pärjätä. Maatiloilla ei ole viime vuosikymmeninä totuttu yhteistoimintaan. Sitä tärkeämpänä arvona on pidetty koneomavaraisuutta ja omin avuin pärjäämistä.

Maailma on muuttunut, ja siksi yhteistyötä pitäisi kehittää. Mäkitalo uskoo erilaisten tilojen verkottumisen voimaan.

”Viljaan ja vihanneksiin erikoistuneet tilat voisivat olla kumppanina karjatiloille ja helpottaa lannoituksen ja vuoroviljelyn toteutuksessa. Kaikkien ei kannata hankkia koko konearsenaalia eikä yrittää tehdä kaikkea”, Mäkitalo sanoo.

Tilojen välinen yhteistyö on ainakin Eurassa hyvällä alulla ja maita on saatu hyvin vuokratuksi viljanviljelijöiltä. Tämä on erityisen tärkeää vihannesviljelylle, jossa riittävän pitkä viljelykierto on välttämätöntä kasvitautien ja tuholaisten pitämiseksi kurissa.

Suomessa suuria avomaan vihannesten viljelyyn erikoistuneita tiloja on vain muutamia kymmeniä. On tärkeää, että saman tuotantosuunnan viljelijät pitäisivät yhtä.

MARJA HEIKKILÄ, teksti
JORMA HEIKKILÄ, kuva

Lue koko juttu marraskuun painetusta Maatilan Pellervosta!

Jaa artikkeli