Laadukkaasti tehdyt hakkuut näkyvät metsänomistajan kukkarossa. Parhaiten korjuuvaurioita vältetään kohteiden oikeilla valinnoilla ja kunnollisella ennakkoraivauksella. Korjuulaatu on kilpailuvaltti myös metsäkoneyrityksille.

Puun korjuulaatuun satsataan metsäyhtiöiden ohella yhä useammin myös metsäkoneyrityksissä. Metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille urakoiva hämeenlinnalainen Metsäkonepalvelu pitää tärkeänä ulkopuolisen laadunvalvojan näkemystä. Työmaita on runsaasti, sillä yrityksellä on 70 metsätyökonetta ja 115 työntekijää. Hakkuilla tehtyjä arviointeja ja palautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

”Olemme ulkoistaneet laadunvalvontaa, sillä se on kustannustehokasta ja tuo valvontaan läpinäkyvyyttä”, sanoo operaatioesimies Teemu Tolppa.

Metsäkonepalvelulle laadunarviointeja tekee kolme metsätalousinsinööriä työllistävä Mikon Metsäpalvelu. Yrittäjä Mikko Rantanen on huomannut laadunvalvonnan saaneen yhä isomman roolin puuntuotannossa. Suurin asiakasryhmä ovat nykyisin metsäkoneyritykset, joita heillä on asiakkaana 150 koneketjun verran.

”Kysyntä on sanellut erikoistumisemme. Laadunvalvontaan on alettu kiinnittää huomiota ja meillä on antaa siihen enemmän näkemystä”, Rantanen sanoo.

Työkalunaan heillä on 50 kohdan arviointipaletti, jossa keskitytään muun muassa puustotiheyden ja ajourien leveyden mittaamiseen sekä korjuupainaumien tarkastukseen.

”Kaikista hakatuista työmaista tarkastetaan viisi prosenttia. Menemme sinne, missä kone on hakkuulla ja tarkastamme moton mittalaitteen. Kyselemme myös edellisen työmaan tietoja ja teemme sinne korjuun laatutarkastuksen.”

SIRPA PALOKARI, teksti
ANTTI SARAJA, kuvat

Jaa artikkeli