Osakassopimus kannattaa tehdä aina, kun osakkaita on enemmän kuin yksi. Maatilayhtiön osakassopimuksen tavoitteena on sopia keskeisistä omistukseen, yhtiön hallintaan ja johtamiseen sekä erimielisyyksien ratkaisemiseen liittyvistä asioista.

Osakassopimus suositellaan tehtäväksi yhtiön perustamisen yhteydessä. Yhtiömuotoisessa yhteis-yrityksessä, kuten emakkosikaloissa tai nautojen välikasvattamoissa, sopimus laaditaan aina. Perinteisen perhetilan siirtyessä osakeyhtiöksi sopimus jää helposti tekemättä runsaan pakollisen paperityön ohessa.

”Sopimus ei olekaan välttämätön, jos esimerkiksi puolisot omistavat yhtiön puoliksi. Kun omistussuhteeseen on tulossa muutos, on sopimus hyvä laatia”, tili- ja konsultointitoimisto Finanssilan johtava talousasiantuntija Johanna Lindvall neuvoo.

Lindvall kuvailee suomalaisia maatilaosakeyhtiöitä nuoriksi, koska niitä on suurimmaksi osaksi perustettu 2000-luvun puolella. Osakassopimusten merkitys tulee korostumaan lähivuosina, kun näille tiloille tulee eteen sukupolvenvaihdos. Sukupolvenvaihdostilanteeseen Lindvall suosittelee kypsyttelyä ja keskustelua. Tavoitteena tulee olla toimiva yritys, jota liiat ehdot eivät rasita.

Osakeyhtiölaki luo puitteet osakeyhtiön toiminnalle. Näiden normien mukaisesti osakkeenomistajat voivat määrätä useista yhtiön toimintaan liittyvistä asioista osakassopimuksella.

Osakassopimusta voidaan muuttaa kaikkien osapuolten suostumuksella milloin vain.

”Tärkeää on, että sopijat ymmärtävät, mitä on sovittu”, Lindvall korostaa.

Koska osakassopimus antaa vahvat suuntaviivat toiminnalle, onkin epäselvissä tilanteissa hyvä hyödyntää asiantuntija-apua, joka ymmärtää sekä tuotantoalan erityispiirteineen että lakivaatimukset.

Lue koko juttu helmikuun 2020 Maatilan Pellervosta. Tilaajana voit lukea sen myös digilehdestä.

Jaa artikkeli