Kiuruveteläiset Elovaarat ovat laajentaneet tuotantoaan ja panostaneet uuteen täsmäviljelyteknologiaan. Uudesta teknologiasta on apua kun viljelyssä on yli 500 hehtaaria nurmea.

Kiuruveden Lepistönperällä asuu yritteliästä väkeä. Elovaaran yrittäjäperheen nuorta polvea edustavalla Antti Elovaaralla on siellä 250 hehtaaria nurmea ja 800 naudan loppukasvattamo. Hänen vanhemmillaan, Mikko ja Outi Elovaaralla, on tuhat lihanautaa ja 300 nurmihehtaaria. Elovaarat ovat myös mukana vasikkakasvattamo Elovasikka Oy:ssä, jolla on 80 hehtaaria nurmea.

Elovaarat halusivat parantaa nurmenviljelyn logistiikkaa, joten he raivasivat vuosina 2000–2015 lähes 380 hehtaaria peltoa talouskeskuksen ympäriltä. Haastetta viljelyyn on tuonut peltojen vaihtelevat maalajit. Mukana on turvetta, savea ja hiesua.

Kun pellot on saatu tasaisiksi, ja nurmen satotaso on vakiintunut yhdeksään tonniin, Elovaarat paneutuvat laatuun nyt tavoiteltavan massan lisäksi.

Sadon määrän ja laadun parantamisessa he käyttävät apuna täsmäviljelyteknologiaa. Siinä tavoitteena on, että pellon jokainen neliö tuottaisi paremmin kuin se on siihen asti tuottanut.

Teknologia myös helpottaa työtä.

”Olisi hankalaa lähteä tekemään silmämääräisesti viljelytoimenpiteitä, ja hankalaa olisi myös muistaa kunkin pellon erityispiirteitä”, Antti kertoo.

Lannoitus on tarkentunut

Elovaarojen ensimmäinen investointi täsmäviljelyyn oli GPS:llä ja vaa’alla varustetun Amazone Hydro -lannoitteenlevittimen hankinta seitsemän vuotta sitten. Levitin säätää lannoitteen syöttöä automaattisesti Amatron Plus -ohjausyksiköllä tehtyjen levityskarttojen mukaisiksi.

Itse levitin on toiminut hienosti, mutta alkuvuosina ongelmana oli GPS-signaalin heikkous. Egnos-paikannus ei toiminut Kiuruvedellä lainkaan iltapäivisin kahden ja kuuden välillä. Satelliitteja on tullut lisää, joten tämä ongelma on poistunut.

Lue koko juttu huhtikuun 2020 painetusta Maatilan Pellervosta. Tilaajana löydät koko lehden myös digilehti-alustalta.

Jaa artikkeli