Uudella kuminaöljyinnovaatiolla voidaan merkittävässä määrin korvata antibiootteja ja parantaa tuotantoeläinten terveyttä. Antibioottisella kuminaöljyllä uskotaan olevan hyvät kaupallistamisen mahdollisuudet.

Nordic Caraway Oy:n rehun lisäaineeksi kehittämällä kuminaöljyllä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia broilereiden terveyteen ja kasvuun. Kuminaöljyllä on myös merkittävä vaikutus tuotantoeläinten suoliston mikrobikantaan. Sen on osoitettu estävän muun muassa salmonellan, kolibakteerin ja kampylobakteerin kasvua tehokkaammin kuin kaupalliset antibioottivalmisteet.

– Olemme tehneet ruokintakokeet 1 320 broilerilla vuonna 2019. Yhdeksässä tapauksessa kymmenestä kuminaöljyn lisääminen rehuun paransi broilereiden kasvua 35 vuorokauden kasvatusjaksolla. Silti vain 2–3 tapauksesta kymmenestä rehun kulutus kasvoi, toimitusjohtaja Juha Hemminki kertoo.

Viimeisimmät tutkimukset tehtiin vuoden 2022 alussa. Laboratoriotutkimuksessa kumina­öljy esti sekä koli- että kampylobakteereiden lisääntymistä tehokkaammin kuin antibioottilääkkeet. Samalla hyvien suolistobakteerien, esimerkiksi bifidobakteerien, määrä kasvoi.

Nordic Carawayn kehittämässä rehujen lisä­aineessa on vesihöyrytislatun kuminaöljyn lisäksi muitakin luonnonmukaisia komponentteja. Yhtiö on hakenut tuotteelleen kotimaista ja kansain­välistä patenttia. Kansainvälinen patenttivirasto on antanut asiasta myönteisen välipäätöksen.

– Myytävä tuote tulee olemaan käyttöoikeuteen ja tietotaitoon perustuva lisenssi, joka mahdollistaa toiminnan skaalaamisen nopeasti. Innovaatio voi mahdollistaa kuminan viljelyalan kasvattamisen Suomessa.

Hemminki arvioi, että lisäaineella on isot markkinat erityisesti Aasiassa, jos kanojen rehuihin sekoitetaan rutiininomaisesti antibiootteja.

Hankkija kehitti joitain vuosia sitten samat myönteiset vaikutukset omaavan, männyn pihkasta valmistettavan Progres-rehuinnovaation, jota myydään ympäri maailman. Progresia käytetään jo kaikkien eläinlajien rehuissa.

Nordic Caraway palkittiin kuminaöljyinnovaatiostaan Maatalouskonemessuilla lokakuussa Agro-INNO-palkinnolla.

Jaa artikkeli