Naudoille on tärkeää päästä makaamaan 12–14 tuntia vuorokaudessa, ja makuu­aikaa voidaankin pitää yhtenä lehmän hyvin­voinnin mittarina. Hyvä makuu­alusta näkyy myös tuotoksessa sekä hyvänä jalka-, sorkka- ja utareterveytenä.

Hyvä parsipeti on modernin navetan vakiovaruste, joka pyrkii toimimaan naudoille mahdollisimman luonnollisena makuualustana. Hyvälle makuualustalle on paljon vaatimuksia, mutta naudan näkökulmasta mieluisin makuualusta on riittävän tilava ja pehmeä.

Jos makuualusta on liian kova, naudat välttävät polvia rasittavaa makuulle menoa. Tämä johtaa pidempiin seisoma-aikoihin, mikä taas rasittaa nautojen jalkoja ja alentaa sorkkaterveyttä sekä tuotosta.

Jos parsi taas on ahdas, nauta ei välttämättä pysty nousemaan luonnollisesti takapää edellä. Hyvällä alustalla makaaminen lisää verenkiertoa utareissa ja tukee lehmän oikeaa makuuasentoa.

Mukavuuden lisäksi turvallisuus on tärkeää. Parsipedin pitää olla sorkan alla tukeva, eikä se saa olla liukas, kun nauta asettautuu makuulle ja nousee ylös. Pintamateriaalin ei kuitenkaan tule olla niin karhea, että nautojen kintereiden iho hankautuisi rikki parressa maatessa.

Vaikka pedin tulee olla pehmeä, siihen ei saisi muodostua pysyviä kuoppia, joihin kerääntyy virtsaa tai valunutta maitoa. Epätasainen pinta on vielä kuivitettavissa puhtaaksi, mutta kuopat hankaloittavat puhtaanapitoa ja laskevat patjan käyttöikää sekä parren hygieniaa.

Hyvä parsipeti ohjaa lehmät lepäämään oikeille paikoille lisäten niiden hyvinvointia, pitkäikäisyyttä ja tuottavuutta. Lepo on maitoa tuottaville naudoille yhtä tärkeää kuin syöminen, juominen ja märehtiminenkin. Kun pihatossa asuu puhtaita lehmiä, joilla ei ole hiertymiä kintereissä eikä sorkkaongelmia, eivätkä ne soluta ja menevät mieluusti parsiinsa makuulle ja nousevat helposti ylös, voidaan parsipetiä ja kuivitusta pitää onnistuneina.

Yleensä parsipedit rakennetaan parsirivi kerrallaan, mutta nykyisin useilta yrityksiltä löytyy myös saneerauspetejä, jolloin yksittäisen makuuparren rakentaminen ja vanhojen parsipetien hyväksikäyttö voi olla mahdollista. Vaikka parsipedit ovat suhteellisen iso taloudellinen panostus, se näkyy usein suoraan nautojen hyvinvoinnissa ja tuotoksessa.

 

Bioret Aquastar Ultimate

● Jälleenmyyjä: Finlacto.
● Tekniset tiedot: alla 35 mm lateksipatja, joka muodostaa yhdessä vesipedin kanssa 70 mm patjan, päällä 3,5 mm paksu kumimatto.
● Mitat: parren pituus 170–180 cm (säädettävissä Agua board -rintatyynyllä), ilman rintatyynyä 180 cm.
● Hinta: 249 € + alv /parsipaikka, 120 cm leveään parteen etutyynyllä tai ilman.
● Takuu: 15 vuotta: ensimmäiset 5 v. takuu on 100 %, seuraavat 5 v. 50 % ja viimeiset 5 vuotta takuu on 15 %.

Uusia ja saneerattuja vesipetejä

Mty Lähteenmäen Ruskolla sijaitsevassa 3 robotin pihatossa on parsipaikat 210 lypsävälle. Antero Lähteenmäki kertoo, että uusien parsipetien hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun vanhat alkoivat hajota. Lisäksi tilalle oli valmistumassa biokaasulaitos, joka tuottaisi myös separoitua kuiviketta, jota haluttiin luonnollisesti hyödyntää kuivittamiseen.

Pihaton rakenteet, parsipetien pitkä takuuaika ja saneerattaviin peteihin vanhan lateksipatjan hyväksikäyttömahdollisuus saivat tilan valitsemaan Finlacton vesipedin. Saneerattavien parsien Aquatop-pedit asennettiin itse.

– Aloitimme harjoittelun lyhyemmistä parsi­riveistä, mikä oli ihan viisas ratkaisu. Kaiken kaikkiaan vanhojen parsipetien purku, siivous ja asennus vei melko paljon aikaa. Pihaton laajennuksen uudet Bioret Aquastar Ultimate -pedit tilasimme asennuksen kanssa, Lähteenmäki kertoo.

Tila on ollut tyytyväinen kolmatta vuotta käytössä oleviin vesipeteihin.

– Pedit ovat pysyneet tasaisina myös niissä parsissa, joissa käytettiin saneeraus­patjoina vanhoja patjoja alla. Tasaisten petien puhtaana­pito on helppoa. Parsi­pedit täytyy kuitenkin pitää hyvin kuivitettuina, sillä märkinä ne voivat olla liukkaat etenkin sellaisille lehmille, joilla on esimerkiksi jalka­ongelmia.

Edellisiin peteihin verrattuna ero on Lähteenmäen mukaan huomattava.

– Edelliset parsimatot olivat alle 10 vuotta vanhoja ennen saneerausta, mutta ero eläinten makuukäyttäytymisessä on selkeä. Lehmät eivät enää halunneet loppuvaiheessa käyttää kuluneimpia petejä, jotka olivat olleet alussa niin suosittuja, että kuluivat nopeimmin.

Lähteenmäki toteaa, että patjojen saneerauksen myötä lehmät ovat lisänneet pedeillä makaamista ja tykkäävät käyttää niitä myös kovimmilla helteillä.

– Myös pedin pinnan karheus on sen puoleen varmaan sopiva, että kintereissä saattaa näkyä kulumaa, mutta iho ei mene rikki, ja toisaalta kuivitettuna patjan pinta ei ole myöskään liukas. Kun nämä pedit tulevat elinkaarensa päähän, uusimme ne luultavasti vain uusilla vastaavilla, koska olemme olleet vesipeteihin tyytyväisiä.

DL M45R

● Jälleenmyyjä: DeLaval.
● Tekniset tiedot: pinta 3,5 mm kumipatja, alla 40 mm patja. Muoviin kääritty vaahtomuovipatja on polyuretaanilateksiseosta (tiheys 200 kg/m³), takaosan kiinnitysprofiili muovia, sivuosan ja etuosan kiinnitysprofiilit lasikuitua.
● Mitat: pituus max. 195 cm.
● Hinta: veroton ovh on esimerkiksi 25 parren (1,2 m x 1,95 cm) parsiriviin
6 470 € (ilman rahtia ja asennusta).
● Takuu: kolmen vuoden täystakuu.

 

Toimiva ratkaisu on arjessa huomaamaton

Leino Mty:llä Mäntsälässä parsipedit tulivat ajankohtaisiksi, kun vanhan parsinavetan tilalle rakennettiin yhden robotin pihatto, jossa on parsipaikat 64 lypsävälle. Tuula ja Juha Leino kertovat, että parsipetien valintaan paneuduttiin vierailemalla eri tiloilla, jolloin eri vaihtoehtoja nähtiin käytössä.

Vertailujen tuloksena parsipedeiksi valikoitui De Lavalin DL M45R. Myös uuden pihaton parret tulivat samalta toimittajalta, joten parsipedit oli kätevää valikoida saman toimittajan valikoimista.

Leinot kertovat, että parsipedit ovat olleet käytössä nyt reilut 4 vuotta.

– Ne ovat edelleen hyvässä kunnossa eivätkä ole aiheuttaneet ongelmia. Parsipedit asennettiin pihaton rakentamisen yhteydessä rakennusmiesten toimesta. Heillä löytyi jo ennestään kokemusta parsipetien asentamisesta, joten näin säästyttiin asennusvirheiltä ja muilta mahdollisilta ongelmilta. Parsipeteihin ei ole esimerkiksi muodostunut kuoppia, jotka vaikeuttaisivat puhtaanapitoa. Käytämme kuivikkeena purua ja parret on nopeaa ja helppoa puhdistaa kolalla. Eläimet eivät ole myöskään liukastelleet parsissa. Kaiken kaikkiaan koemme, että parsipedit toimivat kaikin puolin hyvin, kun niistä ei ole oikein mitään erikoista kerrottavaa, Leinot toteavat.

Vertailukohtaa kuitenkin löytyy, sillä vanhassa parsinavetassa parsissa oli käytössä tavallista, paksua kumimattoa.

– Nykyisissä parsipedeissä iho saattaa hieman kulua kintereistä, mutta ei mene rikki. Eläimet eivät myöskään makoile lantakäytävillä edes helteiden aikaan, joten parret ovat niistä mukavat ja viileät kuumillakin säillä. Viilennystähän naudat usein lantakäytäviltä hakevat, Juha Leino pohtii.

Leinot kannustavat parsipetejä hankkivia tiloja käymään tutustumassa muilla tiloilla käytössä oleviin parsipeteihin.

– Esimerkiksi messuilla esillä olevat parsipedit näyttävät varmasti kaikki hyviltä ja toimivilta ratkaisuilta. Mutta oikeastaan niiden toimivuuden näkee vasta käytännössä, kun parsipedit ovat olleet jo pidempään eläinten käytössä, Leinot neuvovat.

Kew Plus

● Jälleenmyyjä: J Karage.
● Tekniset tiedot: alla kuminen pohjapatja, välissä koteloitu vaahtomuovipatja, päällä kumipatja, kokonaispaksuus noin 60 mm.
● Mitat: parren pituus 183 cm.
● Hinta: rullatavarana 97 € /neliömetri, alv 0 % + rahti, yksittäisinä 120 x 183 cmarkkeina 195 € /kpl, alv 0 % + rahti.
● Takuu: KEW Plus -parsipedillä on 10 vuoden tehdastakuu.

Saumaton petirivi viettää käytävälle

Havukan tilalle Reisjärvelle valmistui yhden robotin ja 78 parsipaikan pihatto vuonna 2014. Sanna ja Markku Rajala hankkivat loppuvuodesta 2021 jo kolmannet pedit.

– Parsipetien takuut ovat pitäneet hyvin. Aiemmat pedit koostuivat yksittäisistä parsipaikoista, ja niihin tuli ajan myötä takuiden kattavia vikoja. Nyt halusimme yhtenäiset parsi­pedit, jolloin peti jatkuu koko parsirivin yhtä pehmeänä. Yksittäisten petipaikkojen välissä oleva lista oli kova ja kintereet kuluivat, jos eläimet makasivat parressa niin vinossa, että kinner jäi saumakohdan päälle, Sanna Rajala kertoo.

Reilut puoli vuotta käytössä olleet Kew plus -parsipedit saavat Rajalalta kiitosta.

– Lehmien kintereet ovat nyt paremmassa kunnossa. Lisäksi utareterveys on parantunut, tosin siihen varmasti vaikutti robotinkin vaihtuminen samaan aikaan. Eläimet käyvät nopeasti ja mielellään makuulle, ja kaikki parsipaikat ovat olleet myös kovalla helteellä käytössä. Hellejakson aikana muutama päätyparsi­peti ja yksi parsipeti keskellä riviä on hieman noussut, seuraamme miten ne asettuvat ilmojen muuttuessa, Rajala toteaa.

Yrittäjät ovat itse osallistuneet kaikkien parsipetien asentamiseen.

– Viimeisimpien petien asennuksessa apuna oli lisäksi kaksi NHK:n työntekijää. Tietenkin saneerauspetien asentamisessa on omat ongelmansa, kun parrenerottajat ovat tiellä. Kymmenen vuoden käyttöikä olisi ihanne, koska petien vaihtamisessa on aina kova työ. Kokemukseni mukaan pisimmän, 28 parren rivi oli hieman turhan pitkä yhtenäisen pedin asentamiseen, sillä päällikerros painoi suunnilleen tuhat kiloa. Noin 15 parren rivi sen sijaan oli helpompi asentaa paikoilleen.

Uusien petien puhtaanapito on Sanna Rajalan mukaan helppoa.

– Turve toimii hyvin kuivikkeena. Osa lehmistä valuttaa aina jonkun verran maitoa, mikä ei ole varmaan hyvä asia pedeille, mutta Kew plussan taakse käytävälle viettävä malli on kokemukseni mukaan hyvä, koska nesteet valuvat pois parresta. Mielestäni pedin pinta on hyväntuntuinen, se ei kuluta kintereitä eikä ole liukas, mikä on tietenkin tärkeä asia.

Jaa artikkeli