Suurilla nautatiloilla podetaan kasvavaa pulaa kuivikkeista. Kotimainen ruokohelpimure on yksi uusi vaihtoehto pulman ratkaisemiseksi.

Keskeisillä maidontuotantoalueilla on kärsitty kuivikepulasta, sillä nurmen viljelyalat kasvavat ja viljan viljelyala vähenee. Hyvälaatuista viljanolkea ei ole riittävästi saatavilla ja pitkien matkojen takaa paalien kuljettaminen käy kalliiksi. Kuiviketurpeen hinta on ollut pitkään nouseva. Sateisina kesinä myös sen nostomäärät ovat jääneet riittämättömiksi.

Pihtiputaalainen Olesta Oy on tuonut markkinoille uudenlaisen, täysin kotimaisen ruokohelpimureen ja -pelletin. Mure sopii navetoihin ja sikaloihin, pelletti puolestaan talleihin. Tuote eroaa muista sillä, että se on tehty pelkästään ruokohelvestä.


Olesta Oy:lla on tuotantohallin yhteydessä varasto valmiille tavaralle, mutta uuttakin varastotilaa on Ilpo Kanasen mukaan rakenteilla.

Ruokohelpikuivikkeen vahvuus on hyvä imukyky, minkä ansiosta sitä kuluu huomattavasti vähemmän kuin purua tai turvetta. Toinen iso valtti on puhtaus, sillä kuivikkeen valmistusprosessissa ruokohelpimassaa kuumennetaan voimakkaasti, jolloin taudinaiheuttajat sekä haitalliset bakteerit ja sienet kuolevat. Kuivikkeen seassa ei navettoihin ajaudu myöskään itäviä rikkakasvin siemeniä.

Jonkin verran suomalaistiloilla käytetään Baltiasta tuotua olkipohjaista kuiviketta.

”Ainakin näinä aikoina sen käyttö on melkoinen riski, sillä kuivikkeen mukana saattaa kulkeutua vaarallisia eläintauteja kuten esimerkiksi afrikkalaista sikaruttoa”, Olesta Oy:n yrittäjä Ilpo Kananen sanoo.

MARJA HEIKKILÄ, teksti
JORMA HEIKKILÄ, kuvat

Jaa artikkeli