Päiväniemen tilalla Vetelissä on ennestään hyviä kokemuksia alkio­huuhteluista. Nyt karjan perinnöllistä edistymistä nopeutetaan osallistumalla Parasta laatua alkioilla -hankkeeseen. Se pyrkii tekemään alkioista arki­päivää yhä useammalla tilalla.

Kaksi robotillista holsteinlehmiä lypsää Ville ja Juho Saarelan omistamalla Päivä­niemi Oy:n tilalla Vetelissä. Vuonna 2010 siirryttiin vanhasta, vajaan kolmenkymmenen lehmän pihatosta uuteen pihattoon. Samalla tilan lehmä­luku lähes nelinkertaistui.

Onnistuneessa laajennuksessa oli suuri merkitys hyvällä eläinaineksella, joka saatiin hankittua suurelta osin yhdestä hyvätasoisesta karjasta. Korkeatasoisen karjan 60 eläintä siirtyivät sujuvasti työllistämään toisen robotin.

Reilun 120 lypsävän ja nuorkarjan lisäksi tilalla on naudanlihan tuotantoa. Omat sonni­vasikat saavat jäädä kasvamaan osana noin parisataapäistä sonnilaumaa.

Laajennuksen jälkeen tilalla on asetettu tavoitteiksi lypsettävyyden, jalkarakenteen ja tuotoksen jalostaminen, kertoo Ville Saarela.

– Erityisesti lypsettävyys oli alkuun keskiössä, ja määrätietoinen työ onkin tuottanut tulosta ­kiitettävän nopealypsyisten lehmien muodossa. Myös luonteeseen kiinnitetään huomiota, jotta aran tai hankalan luonteen takia ei tarvitsisi suotta poistaa eläintä karjasta.

Jalostusvalinnoissa tila tukeutuu Faban eläinaineksen asiantuntijan Jenna Lampisen ammattitaitoon. Jenna käy tilalla neljästi vuodessa tekemässä jalostussuunnitelman.

– Hän löytää onnistuneesti parituksiin juuri meidän tilamme tavoitteisiin sopivat sonnit, Saarela kiittää.

Aina ei saada alkioita

Jalostustyön nopeuttamiseksi tilalla lähdettiin ensimmäistä kertaa alkiohuuhteluihin pari vuotta sitten. Vaikka alkiohuuhtelun valmistelut ja itse huuhtelut sujuivat periaatteessa suunnitellusti, ei kummastakaan huuhdellusta lehmästä saatu siirtokelpoisia alkioita.

Alkiohuuhtelussa tulos voi vaihdella ääripäästä toiseen, ollen mitä tahansa nollan ja useiden kymmenien alkioiden välillä, eikä tuloksesta koskaan ole etu­käteen takeita. Harvemmin tapahtuu sitä, että kahdesta huuhtelusta kumpikin vetää vesiperän.

Tästä vastoinkäymisestä ei kuitenkaan tilalla lannistuttu, vaan seuraavaksi huuhdeltiin kaksi hiehoa hienoin tuloksin. Toinen hieho sai VikingGeneticsin sopimushuuhtelun, ja toinen oli omakustanteinen huuhtelu. Alkioita saatiin 13 kappaletta omasta ja 10 kappaletta sopimushuuhtelusta. Niistä on nyt kuusi tiineyttä, osa on vielä pakasteena odottamassa siirtoa, ja osa on myyty.

Alkiohuuhtelun tulot ja menot jakautuivat seuraavasti: kahden hiehon huuhtelu ilman eläinlääkäri- ja siemennyskustannuksia 1 762 €, huuhtelukorvaus Viking Geneticsiltä 1 000 € ja tilitys alkioiden myynnistä 1 287 €, hinnat ilman arvonlisäveroa.

– Alkiohuuhtelun valmistelu oli ensimmäisellä kerralla hieman stressaavaa. Vaikka alkionsiirtoeläinlääkäriltä saatiinkin kattava ohjeistus, oli kaikessa hieman tuntemattoman jännitystä. Kun sitten oli toisen kierroksen aika, kaikki oli jo helpompaa, kun prosessin kulku oli ennestään tuttu, kertovat Ville ja Juho ­Saarela.

Eläinlääkäri Viljar Sedrik katsoo mikroskoopin avulla, saatiinko huuhtelussa talteen alkioita ja luokittelee ne.

Parempaa taloudellista tulosta

Tila on lähdössä mukaan Parasta laatua alkioilla -hankkeen toimintaan. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa maito­tilojen taloudellista tulosta nopeuttamalla karjojen geneettistä edistymistä alkionsiirron avulla. Keskeistä toiminnassa on tiedon lisääminen ja tuottaminen, jota toteutetaan esimerkiksi pienryhmä­toiminnalla ja alkiohuuhtelun demonstraatioilla.

Tarkoituksena on tehostaa erityisesti tuorealkioiden käyttöä alkionsiirroissa. Jotta alkioista saataisiin mahdollisimman paljon vasikoita, järjestetään erilaisia koulutuksia, joissa paneudutaan hyviin käytänteisiin tilatasolla. Hankkeella on aktiiviset somekanavat Facebookissa ja Instagramissa, joissa julkaistaan vinkkejä ja teemajulkaisuja. Tavoitteena on, että tiedon lisääntyessä yhä useampi voisi ottaa alkiot käyttöönsä jalostuksen vauhdittajaksi omalla tilallaan.

Parasta laatua alkioilla -hanke on kaksivuotinen (1.3.2022–29.2.2024) alueellinen hanke, jota rahoittavat Pohjanmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Toteuttajina ovat Satafood Kehittämisyhdistys ry ja Faba osk.

Miksi mukaan hankkeeseen?

• Alkionsiirron avulla parannetaan tehokkaasti karjan geneettistä tasoa.
• Esimerkiksi viiden NTM-pisteen nousu tarkoittaa 100 lehmän karjassa keski­määrin 15 000 euron hyötyä kolmen tuotos­kauden aikana.
• Alkionsiirto on turvallinen tapa hankkia uutta eläin­ainesta karjan laajennuksen yhteydessä tai vaikka kokonaan uutta rotua.
• Pienryhmissä alkiohuuhtelu­prosessiin tutustuminen on helppoa.
• Tuoreiden alkioiden välitys pien­ryhmien kesken.
• Saa asiantuntija-apua, ja pien­ryhmissä voi syventää osaamistaan ja jakaa kokemuksia muiden tuottajien kanssa.

Jaa artikkeli