Eläin-liite

Laiduntamalla kestäviä lehmiä

maaliskuu, 2020 | SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat

Eläinten hyvinvointi on Terttu Haajalle maidontuotannon kulmakivi. Lisäksi laiduntaminen on tärkeä osa hyvinvointia, myös robottilypsyssä.

Satovarmuutta pikkukakkosella

maaliskuu, 2020 | SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat

Nurmen niittojen ajoitus vaikuttaa sadon määrään ja laatuun vielä seuraavanakin vuonna. Jos kolmossato korjataan myöhään, seuraavan vuoden ykkössato kärsii. Ratkaisua tähän on haettu pienemmästä kakkossadosta. Panoksia käytetään kolmossatoon.

Mustiala hakee luomusta euroja ja osaamista

maaliskuu, 2020 | MARJA HEIKKILÄ, teksti

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan kasvinviljely sekä maidontuotanto vaihtuvat tavanomaisesta luomuun. Ratkaisulla opetustila hakee parempaa kannattavuutta sekä kehittää koetoiminnallaan tehokkaita käytänteitä kaikkien luomutuottajien käyttöön.

Suomenlammassukuja pelastamassa

maaliskuu, 2020 | MARJA HEIKKILÄ, teksti

Suomenlammas on monilta ominaisuuksiltaan ylivertainen. Sen geneettinen monimuotoisuus on kuitenkin kapenemassa. Kaitamäen tilan kunnianhimoisena tavoitteena on elvyttää vähälukuisiksi käyneitä pässilinjoja ja palauttaa lampaan villan arvo sen ansaitsemalle tasolle.

Talousvertailusta uusia näkökulmia

helmikuu, 2020 | SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat

Rahasta puhuminen on vaikeaa, mutta EDF-vertailuun osallistuneilla tiloilla lukuja on avattu rohkeasti. Toisia sparraamalla ja talouden vuotokohtia etsimällä kaikki pääsevät eteenpäin. Rokkilan tilan vahvuuksiksi osoittautuivat tehokas pellon ja työajan käyttö.

Maitotiloilla venytään uupumiseen asti

helmikuu, 2020 | PÄIVI KAPIAINEN-HEISKANEN, teksti ja kuvat

Koko maassa näkyy nyt sama ilmiö, ennätysmäärä uusia asiakkaita hakee tukea Melan Välitä viljelijästä -asiantuntijoilta.

Poro­perheellä pitää kiirettä sydäntalvella

helmikuu, 2020 | RIITTA SAARINEN, teksti

Aarne Aatsingin ja Raisa Korpelan perheen arkea rytmittää porovuosi erotuksineen ja vasanmerkityksineen. Talvella pariskuntaa työllistää erityisesti matkailu. Yrittäjän elanto muodostuu monesta osasta.

Genomitestit helpottavat Maitotiimin valintaa

tammikuu, 2020 | MAIJA KYRÖ, teksti ja kuvat

Genomitestistä tuli nopeasti tärkein apuväline, kun isosta lypsykarjasta valitaan sopivat lehmävasikat uudistamiseen. Testaus on ollut etu myös myyntitilanteessa, ostaja tietää mitä saa.

Kaikki kiimat kiinni

tammikuu, 2020 | SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat

Jotta poikimaväli pysyy lyhyenä, kiimantarkkailussa pitää onnistua. Isossa karjassa kiimantarkkailu on haastavaa. Hiljainen kiima voi mennä huomaamatta ohi. Lehmien automaattinen seuranta on osa nykyaikaista maidontuotantoa.

GenoPihvi-hankkeesta työkaluja jalostukseen

tammikuu, 2020 | JARI HAKALA, teksti

GenoPihvi-pilottihankkeessa mukana olevat Mika ja Mirva Korpi pyörittävät tilaa hyvällä eläinsilmällä, käsityöllä sekä numeroilla maustetulla insinööritaidolla. Genomijalostuksessa he näkevät mahdollisuuden parantaa emolehmäkarjaansa entisestään.