Valtaosa maa- tai metsätalousyrittäjistä pääsee hyötymään uudesta yrittäjävähennyksestä. Verottaja tekee tuloista viiden prosentin vähennyksen viran puolesta, joten sitä ei itse merkitä verolomakkeelle.

Uudesta yrittäjävähennyksestä pääsevät hyötymään muussa kuin osakeyhtiömuodossa toimivat yrittäjät. Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta.

Uusi vähennys keventää myös maatalous-, metsätalous- tai poroyrittäjän tuloverotusta, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona.

Vähennystä ei tarvitse laskea tai ruksata mihinkään lomakkeeseen itse, vaan verottaja tekee vähennyksen viran puolesta. Käytännössä veronkevennys on noin kahden prosentin suuruinen.

Verottaja tekee yrittäjävähennyksen maatalouden tuloksesta, ennen kuin tulo jaetaan puolisoille henkilökohtaiseksi ansio- tai pääomatuloksi. Yhtymässä yrittäjävähennys vähennetään osakaskohtaisesti siitä osuudesta, joka osakkaalla on yhtymän maatalouden puhtaaseen tuloon.

Yrittäjävähennys tulee näkymään verotuspäätöksessä omana rivinään.

Maatalouden kirjanpito-ohjelmista ainakin Softsalon Tilituki näyttää yrittäjävähennyksen vaikutuksen maatalouden ja metsätalouden verolomakkeiden tallennusruudulla. Tilituen verolomaketulosteilla sitä ei kuitenkaan näy, koska se ei kuulu viralliselle lomakkeelle.

Metsätaloudessa pääomatulosta

Metsätaloudessa yrittäjävähennys kohdistuu vain pääomatuloihin. Sitä ei tehdä metsätalouden ansiotulosta eli hankintatyön arvosta.

Yrittäjävähennys lasketaan metsätalouden kokonaisnettotuloksesta, johon voi sisältyä myös verotusyhtymien kautta saatua metsätalouden pääomatuloa. Jos metsätalouden kokonaisnettotulos jää tappiolliseksi, verottaja ei tee yrittäjävähennystä.

Aikaisemmin tällä vuosikymmenellä metsätulojen verotus on kiristynyt, koska pääomatulojen veroprosentti on noussut ja siihen on tullut progressiivisuus. Nyt pääomatulojen veroprosentti on 30. Jos pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, sen ylittävältä osalta veroprosentti on 34.

Yrittäjävähennys huomioiden metsätalouden tuloihin kohdistuu käytännössä 28,5 tai 32,3 prosentin pääomavero.

Tasa-arvoistaa verotusta

Yrittäjävähennys ei koske osakeyhtiömuotoista yrittämistä, koska se on kehitetty tasa-arvoistamaan eri yritysmuotojen verotusta. Vuonna 2014 yhteisövero laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tuo veronkevennys hyödytti vain osakeyhtiöitä, joten muut yritysmuodot jäivät silloin verotuksellisesti heikompaan asemaan. Tätä vääristymää korjattiin nyt yrittäjävähennyksellä.

Jaa artikkeli