Maitotilan digitalisaatio etenee askel askeleelta. Kun teknologia on tullut tutuksi ja sen merkitys käynyt selväksi, vuorossa on liike­toiminta­suunnitelman päivittäminen sähköiseen muotoon.

Parikkalan Saaren kylässä Luukkolan tilalla toteutettiin sukupolvenvaihdos portaittain kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2005 Johannes Neuvonen aloitti yrittäjyyden vanhempiensa kanssa, ja vuonna 2013 mukaan tuli puoliso Elina. Vuonna 2015 yritysvastuu siirtyi nuorille.

– Vanhemmat ovat vielä meillä töissä ja muutenkin suureksi avuksi, lisäksi on yksi kokoaikainen työntekijä, Johannes kertoo.

Samoihin aikoihin muutoksen kanssa tapahtui suuri murros toimintaympäristössä. Maidon hinta aleni ja kiintiöistä luovuttiin. Yrityksen kehittämiseen tuli uudenlaista, jopa pakottavaa tarvetta. Lisäksi perheen tyttäret Aura ja Vilja olivat juuri vauva- ja taaperoiässä.

Apua haettiin koulutuksesta. Ensin yleistä it-valmennusta, sitten yrittäjän erikoisammatti­tutkinto, johtamisen ja projektisuunnittelun opiskelua. Näille luontainen jatkumo on sähköisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto.

– Kaikki vaiheet on saatu tuotua suoraan oman yrityksen kehittämiseen ja laskelmiin, muutoksiin ja laajennusrakentamiseen, Elina toteaa.

Hyödyllisiä oivalluksia

Digitalisaatio tai tekniikka sinällään ei ole ollut kummankaan erityinen kiinnostuksen kohde, mutta innostus on kasvanut koulutusten myötä, kun on selvinnyt niistä saatava hyöty yrittäjyydelle.

Neuvoset pitävät hyvänä, että Suomen Yrittäjä­opiston koulutukset on järjestetty kasvu­kauden ulkopuolella, ja niistä on saatu tieto hyvissä ajoin.

Pariskunta on käynyt kaikki koulutukset yhdessä, mikä tuo kehittämisen luontevaksi osaksi päivittäistä työtä ja jopa perhe-elämää.

Yhteiset tavoitteet ovat kirkastuneet. Lähin sparraaja on aina lähellä, idean voi laittaa testiin koska vain, ja palautteen saa välittömästi. Asioita voidaan pohtia navetalla, kahvipöydässä tai saunan lauteilla.

– Vaikka molemmat olemme kiinnostuneita koko yrityksen toiminnasta, meillä on kuitenkin omat vahvuusalueemme. Minä hoidan sisätöitä ja perhettä, ja olen enemmän tietokoneella. Otan myös enemmän vastuuta käytännön sujuvuudesta navetassa. Johannes puolestaan vastaa esimerkiksi jalostuksesta ja ruokinnasta, kuten myös pelloista ja ulkopuolisista neuvotteluista, Elina kuvaa.

Kaikesta koulutuksesta luonneanalyyseineen on saatu vahvaa tukea työnjakoon ja päivittäisiin toimintoihin. Lisäksi hyötyä koituu esimerkiksi rahoitusneuvotteluissa ja lupaprosesseissa. Selvät laskelmat ja pohditut suunnitelmat vakuuttavat vastapuolen ja nopeuttavat käsittelyä. 

Kehittämisestä käytäntöön

Neuvoset toteavat tulevan talven olevan ensimmäinen, jolloin he eivät ole menossa mihinkään uuteen koulutukseen. Nyt kehittäminen muuttuu käytännön toiminnaksi sähköisen liiketoimintasuunnitelman myötä. Raskaiden rakentamis- ja remonttivuosien jälkeen on aika myös levätä.

– Liikevaihtoon ja tulokseen ollaan tyytyväisiä, vaikka ne eivät pienen lehmämäärän vuoksi olekaan vertailukelpoisia muihin kahden robotin navettoihin, Johannes sanoo.

Isompaa rakentamista ei siis ole lähiaikoina näköpiirissä. Puitteet on saatu kuntoon ja arki pyörii. Seuraava askel on kiinnittää yhä enemmän huomiota talouden tunnuslukuihin ja mikä niihin vaikuttaa. Tässä ovat ratkaisevana apuna Minun maatilani -ohjelmistot, kuten WebWakka.

– Kun tunnusluvut saadaan havainnollisina graafeina, niitä tulee myös seurattua, Elina to­teaa.

Luukkolan tilalla on aina panostettu eläinterveyteen ja karjan hyvinvointiin, ja sitä halutaan kehittää edelleen. Suunnitelmissa on esimerkiksi laiduntamismahdollisuuksien lisääminen. Se toisi karjan myös näkyväksi kylällä.

Seuraava digiloikkakin on mielessä, toiminnasta halutaan kertoa avoimesti sosiaalisen median kautta.

Luukkolan tila
SAARI, PARIKKALA

● Omistajat: Elina (31) ja Johannes Neuvonen (35), lapset Aura (7) ja Vilja (6).
● Karja: 130 lypsävää kahden robotin navetassa.
● Keskituotos: 11 300 kg maitoa, energiakorjattuna 1 1 700 kg.
● Hehtaarit: 208 ha peltoa, josta suurin osa vuokrattua.
● Työntekijät: Tila työllistää molemmat yrittäjät, palkattuina on yksi vieras työntekijä sekä
osa-aikaisesti vanhemmat. 

Jaa artikkeli