Maanomistajalle tuulivoimalan rakentaminen on usein pienoinen lottovoitto, kunhan pitää huolen siitä, että tekee riittävän isot tuotot takaavan vuokra­sopimuksen. Tähän asti tuulivoimayhtiöt ovat tarjonneet vuokraa, joka ylittää 2–4-kertaisesti metsä­talouden tuoton. Jos metsän tuotto esimerkiksi Etelä-Suomessa on 200 euroa hehtaarilta, ovat vuosi­vuokrat olleet 400–800 euroa hehtaarilta. Yhdestä tuulivoimalasta maksetaan Etelä-­Suomessa noin 70 000 euron vuosikorvaukset maanomistajille.

Vuokrasumma jakautuu yleensä niin, että tuulimyllyn tontin omistaja saa 30–50 prosenttia vuokra­tulosta ja loppu jaetaan lähikiinteistöjen kesken. Vuokratulla alueella saa jatkaa metsätalouden harjoittamista normaaliin tapaan. Vuokranmaksun perusteena on se, että maanomistaja ei voi itse rakentaa vuokratulle alueelle tuulivoimalaa.

 

Vuokran suuruutta pohtiessaan kannattaa huomioida, että maan – ja ilman – vuokraamisesta saatu tulo verotetaan maa­talouden tulonlähteenä eli pääosin ansiotulo­na. Jos vuokran­antaja omistaa pelkkää metsämaata eikä harjoita maataloutta, ei maa­talous­verotuksen puolella ole myöskään varallisuutta, jolloin edes osaa vuokra­tulosta ei veroteta pääomatulona. Vuokratuloa verotetaan siten ankarammin kuin puunmyyntituloa, josta maksetaan pääomavero.

Jos vuokranantaja harjoittaa maataloutta, verotetaan osa vuokratulosta pääomatulona, koska maatilan nettovarallisuus on yleensä positiivinen. Harjoittipa vuokraisäntä maataloutta tai ei, pitää hänen joka tapauksessa jättää maatalouden vero­ilmoitus metsäveroilmoituksen lisäksi. Tuuli­voimalavuokriin ei yleensä sisälly arvonlisäveroa, kuten ei sisälly muihinkaan maanvuokriin.

 

Tuulivoimalalta vedettävien sähköjohtojen alle jäävästä maasta maksetaan pääsääntöisesti huonommat korvaukset kuin tuulimyllyn alueesta. Tähän voimassa oleva lunastuslaki antaa mahdollisuuden. Sopimuksen sähkölinja-alueen myynnistä voi tietysti tehdä myös vapaaehtoisesti ilman lunastustoimitusta. Alueen myynnistä saatavan korvauksen verotus tapahtuu henkilökohtaisessa tulolähteessä luovutusvoiton verotuksena ja on siten pääomatuloa. Jos johto­alueesta tehdään vuokrasopimus, on vuokra maatalouden tuloa, kuten tuuli­myllyn osaltakin.

Pitkäaikainen tuulivoima­vuokra­sopimus vaikuttaa verotuksen näkökulmasta metsä­kiinteistön arvostukseen. Jos kiinteistö myydään perheen sisällä, nostaa kiinteistön arvon nousu lahjaverosta vapaan kauppa­hinnan rajaa. Ulkopuoliselle myytäessä myyjälle saattaa tulla maksettavaksi enemmän luovutus­voittoveroa. n

Lähde: Verohallinto

Jaa artikkeli