Pohjois- ja Keski-Suomen luomutuotanto painottuu vahvasti nurmiviljelyyn. ProAgrian ja Luonnon­vara­keskuksen hanke tekee lajike­kokeita ja kehittää viljelytekniikkaa, jotta tuotantoa saadaan monipuolistettua.

Pohjoisen Suomen viljelyolot poikkeavat merkittävästi maan eteläosista. Jo Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan korkeudella kasvukausi on keskimäärin kuukauden lyhyempi kuin Suomen eteläisimmissä maakunnissa.

Tutkija Timo Lötjönen Luonnonvarakeskuksesta (Luke) toteaa, että luomuviljelyn näkökulmasta maalajien erilaisuudella on kuitenkin ilmastoa suurempi merkitys sadonmuodostukselle. Pohjoisen yleiset maalajit turve ja hieta ovat kevyempiä kuin etelän savi. Myös multamaita on pohjoisessa paljon.

– Pohjoisessa maalajit aiheuttavat enemmän satovaihtelua kuin ilmasto. Luomu­tuotannossa rikkakasveja torjutaan mekaanisin menetelmin, ja esimerkiksi kyntö ei pidä rikkakasveja keveillä mailla yhtä hyvin kurissa kuin raskaammilla mailla. Juolavehnä kasvaa äkäisemmin viilujen väleistä, hän havainnollistaa.

Lötjönen on mukana Tehoa pohjoiseen luomuun -hankkeessa, joka kehittää ohran ja kauran sekä porkkanan, herneen ja härkä­pavun viljelymenetelmiä ja testaa myös niin sanottua uudistavaa viljelyä Pohjois-Suomessa. Hanketta koordinoi ProAgria, ja kenttäkokeista vastaa Luke toimipaikoissaan Ruukissa ja Jokioisilla. Lisäksi kokeita tehdään yhteensä neljällä maatilalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Jokioisten lähettyvillä.

 

Lajikekokeissa hyviä satoja

Hankkeessa on jatkettu Luken tekemiä ohran ja kauran pitkäaikaisia, luomuolosuhteissa tehtyjä lajikekokeita. Lötjönen kertoo, että testeissä on ollut kolmelta eri kasvinjalostajalta yhteensä 12–15 lajiketta, jotka jalostajien mukaan soveltuvat luomuun. Testattavia lajikkeita on osin vaihdeltu vuodesta toiseen.

Viime vuonna lajikekokeet tehtiin Ruukissa lohkolla, joka oli ollut luomuviljelykierrossa neljä vuotta. Pelto oli multavaa hietamoreenia, ja esikasvina oli timotei-­apilanurmi. Lohkolle annettiin täydennyslannoitusta niin, että lannoitteessa tullut kokonaistyppi oli 40 kg/ha.

Olosuhteiltaan kesä 2022 oli hieman keskimääräistä lämpimämpi. Kokeissa saatiin Lötjösen sanoin ”vähän liiankin hyviä satoja”.

– Kaurasatojen keskiarvo oli yli 6 000 kg/ha, ja ohralla noin 4 500 kg/ha, hän sanoo.

Lötjönen toteaa, että monet toivovat luomuun jalostettavan omia lajikkeita, mutta luomutuotannon vähäisyyden takia se ei tahdo olla jalostajille taloudellisesti kannattavaa. Hänen mukaansa ei pidä ajatella, että lajike ratkaisee kaikki ongelmat.

– Esimerkiksi Niklas-kaura ja Arild-­ohra tuottavat vuodesta toiseen hyviä luomu­satoja. Lajikekokeissa lajikkeiden väliset satoerot ovat korkeintaan 1 500 kg/ha, mutta laatu kulkee enemmän lajikkeen mukana, tutkija korostaa.

Juolavehnää ja muita kestorikkakasveja voidaan torjua juolannostimella.

 

Lisälannoitus ei aina hyödytä

Maalajit vaikuttavat myös lannoituksen suunnitteluun. Esimerkiksi kaliumia on pohjoisen maalajeilla lähtökohtaisesti vähemmän kuin etelässä, mutta typpeä on tarjolla sekä turvemailla että multavilla hietamailla.

– Luomutuotannossa apila on keskeinen typensitojakasvi, joka etelässä kestää pidempään kuin pohjoisessa. Etelässä apilakasvusto voi mennä täystiheänä kolmekin vuotta, pohjoisessa vain kaksi, Lötjönen vertailee.

Tehoa pohjoiseen luomuun -hankkeessa on tehty täydennyslannoituskokeita ohralla ja porkkanalla. Ohralla vertaillaan kaupallisia luomulannoitteita, lietelannoitusta ja viljelyä ilman lisälannoitusta. Lötjönen huomauttaa, että ohra on nopea kasvi kehittymään, ja luomulannoitteiden hidas liukeneminen on sille siksi helposti ongelma.

Tulosten mukaan täydennyslannoitus antaa ohralle jonkin verran sadonlisää, mutta kustannustehokkuus on arvioitava tarkkaan.

– Runsasmultaisilla lohkoilla perussatokin on aika korkea, ja täydennyslannoitus on antanut sadonlisää noin tuhat kiloa hehtaarilla. Täydennyslannoituksen hyöty on suurempi vähämultaisilla lohkoilla; runsasmultaiseen paikkaan sitä ei kannata laittaa täyttä määrää, koska luomulannoitteet eivät ole yhtä tehokkaita kuin kemialliset lannoitteet, Lötjönen summaa.

Porkkanan lannoituskokeita on tehty vähämultaisilla lohkoilla, ja joinain vuosina on saatu kauppakelpoista lisäsatoa 8–10 tonnia hehtaarilta. Tämä jo kattaa lannoituksen kustannukset.

 

Haasteena rikkojen hallinta

Luomutuotannossa rikkakasvien torjunta perustuu pitkälti suunnitelmalliseen viljely­kiertoon ja maan mekaaniseen muokkaamiseen. Lötjönen huomauttaa, että uudistavan viljelyn ajatus pellon talvisesta kasvipeitteestä ilman syysmuokkausta on siksi vaikea yhdistää luomuun – etenkin pohjoisen keveillä mailla.

– Rikantorjunta on iso ongelma luomussa, jos maata ei saa kyntää syksyllä tai keväällä. Vaatii viljelykierron hyvin tarkkaa suunnittelua, jotta esimerkiksi juolavehnä, valvatti ja ohdake saadaan torjuttua satokasvin alta ennakolta jo edellisenä vuonna, hän tarkentaa.

Lötjönen kertoo, että uudistavan viljelyn kokeilussa juolavehnän hallinta on onnistunut kohtuullisesti juolannostimella parilla keväällä tehdyllä ajokerralla. Ohdake aiheuttaa enemmän päänvaivaa, mikäli kyntöä ei saa käyttää.

Tutkimushankkeen muilla kokeilla ei ole tullut eteen erityisiä haasteita. Lötjönen kertoo, että sen sijaan hänen oman luomutilansa syysrypsikokeilu päätyi muutama vuosi sitten keväällä kaalikoiden suihin.

– Etelätuulen mukana tuli tuholaisia, joita yleensä ei tule, hän tiivistää.

Jaa artikkeli