Monen yrittäjän mielestä yrittäjyydessä parasta on, että voi suunnitella työnsä sellaiseksi kuin itse tahtoo. Työajan käyttö on merkittävä kysymys sekä työn mielekkyyden että yrityksen menestyksen kannalta.

Vaikka työ on päivittäistä arkista ahertamista jokaisessa yritystoiminnan vaiheessa, se voi olla myös antoisaa. Mielekkäässä työssä kulkee jatkuvasti mukana kehittämisen siemen. Motivoitunut yrittäjä pohtii yritystoimintansa tulevaisuutta, huomaa ja hyödyntää mahdollisuuksia sekä pohtii tulevaa valoisasti omista tavoitteistaan käsin.

Etenkin maatilayrityksessä omaa työtään on syytä pohtia. Tekeekö niitä tehtäviä, joista eniten pitää? Tähtääkö saavutuksiin, joista saa voimaa ja virtaa uusiin haasteisiin sekä töitä, joiden tulokset kantavat hankalien vaiheiden ylitse? Erityisen tärkeää pohdinta on, kun miettii yrityksensä visiota tai kun suunnitelmissa on kasvattaa tai monipuolistaa liiketoimintaa.

Vaihtoehtoja lisätyötunneille

Toiminnallisuuden parantaminen ja työmenetelmien kehittäminen ovat avainasemassa, jotta aikaa jää olennaiselle ja sille, mitä itse mieluiten tekee. Mitä tehokkaammaksi ja yksinkertaisemmiksi prosessit saadaan, sitä pienemmillä työtuntimäärillä tulosta syntyy. Itselle mielekkään työn pitäminen jatkossakin omana työnä ei välttämättä ole itsestään selvää. Erityisen merkitsevää on se, mitä vaihtoehtoja lisätyötuntien hankkimiseen on tarjolla.

Kun omat työtunnit eivät enää riitä, on mistä valita: Yhteistyötä voi kehittää toisten tilojen kanssa, tiettyihin työvaiheisiin voi ostaa urakointipalveluita tai työpanosta voi ostaa toiselta yrittäjältä. Lisäksi voi palkata työntekijän tiettyihin tehtäviin tai vaikka kokoaikaisesti.

Lisätunteja voidaan hankkia myös esimerkiksi valmiin ostoväkirehuseoksen muodossa. Joskus ratkaisuna voi olla palkata joku kodinhoitotöihin, jolloin omaa aikaa vapautuu esimerkiksi kirjanpitoon.

Urakointipalveluita pohdittaessa on olennaista selvittää, mitä töitä urakoitsijalla voi teettää ja millaisiin työtehtäviin urakoitsijoita löytyisi sopivalta etäisyydeltä. Yhteistyön sujuvuuttakaan ei voi vähätellä: vahva ja aito yhteistyö urakoitsijan kanssa takaa molemmille osapuolille hyvän lopputuloksen.

Jos taas päätyy ulkoistamaan työvaiheita, kannattaa katsoa vuosien päähän. Urakointi vaihtoehtona ei ole kerran vuodessa päätettävä valinta, vaan siihen kannattaa panostaa samalla pitkäjänteisyydellä kuin jos hankkisi oman koneen.
Yhteistyövaihtoehdossa oma työaika ei välttämättä vähene, mutta yhteistyöllä voidaan jakaa vastuuta ja resursseja sekä tehdä töitä ehkä kätevämmillä menetelmillä. Työn laatu saattaa parantua tai lopputulos jalostua. Yhteistyön avulla voidaan myös luoda uuttaa verkostoa, josta voi olla muutakin hyötyä kuin sujuvampi työvaihe.

Lisätyötuntien hankkiminen, millä tahansa keinolla toteutettuna, vaatii yrittäjältä luottamusta myös toisen tekemiseen. Mikään yhteistyö tai urakointi ei suju, jos vain oman työn jälki on ehdottoman paras ja oikea. On hyvä tunnistaa omat vahvuudet, mutta vielä parempi on nähdä uusia mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaa ja tekemistä. Uudet käytänteet tai uusien mallien oppiminen voikin viedä yritystä taas askeleen eteenpäin.

Kerrannaisvaikutuksella työpaikkoja

Kun pöydällä on vertailulaskelma oman työn ja esimerkiksi urakoinnin hinnoittelusta, ei välttämättä tule pohdittua realistisesti sitä, montako tuntia tai päivää itseltä kuluisi työhön kokonaisuudessaan.

Urakoitsija hoitelee lietteenajon todennäköisesti huomattavasti pienemmällä tuntimäärällä kuin sen itse tekisi. Urakoitsija tulee hoitamaan homman päätyönään ja mahdollisesti vielä isommilla ja tehokkaimmilla koneilla. Luultavasti itse tekisi työvaiheen muiden töiden ohessa. Silloin jokin muu tärkeä asia saattaa helposti jäädä tekemättä tai siirtyä. Kerrannaisvaikutuksia alkaa äkkiä koitua, eikä niitä ehkä tullut huomioitua hintavertailussa.

Maatilayrityksessä on paljon myös töitä, jotka eivät ole aikasidonnaisia. Usein nämä tehtävät ovat niitä, joita siirretään eteenpäin tehtäväksi ”sitten joskus”. Kun näitä kertyy tarpeeksi mielen pohjalle, ne alkavat stressata, halusi sitä myöntää tai ei.

Usein nämä työt ovat myös sellaisia, joita joku toinenkin voisi tehdä. Löytyisikö maatilaltasi esimerkiksi talonmiehelle työpaikkaa? Mitä auttaisi omassa arjessa ja tuotannon sujuvoittamisessa, jos talkkari kävisi päivän tai pari viikossa tai kuukaudessa laittamassa perusasioita järjestykseen? Tämän järjestelyn voisi maksaa kerrannaisvaikutus, joka syntyy siitä, että tietyt asiat tulisivat hoidettua ajallaan.

Tehtäviä voi lähestyä myös suoraan motivaation näkökulmasta. Jos jokin tehtävä on pyörinyt mielessä vastenmielisenä vuodesta toiseen, on hyvä hetki pysähtyä ja miettiä, voisiko sen tehdä toisin. Voisiko työn tehdä joku muu, ja avautuisiko sitä kautta itselle uusia mahdollisuuksia?

Se että keskittyy rohkeasti töihin, jotka ovat itselle tärkeimpiä ja palkitsevimpia, vie yritystoimintaa eteenpäin. Se auttaa kehittämään, näkemään tulevaisuutta ja tekemään entistä paremmin – siis menestymään.

Kirjoittaja toimii koulutuspäällikkönä ja yritystoiminnan kouluttajana Suomen Yrittäjäopistolla.

Jaa artikkeli