Vuoden eivät ole veljeksiä – etenkään kasvinviljelytiloilla. Hyvissä ajoin ennen vuoden loppua tehtävällä välintilinpäätöksellä voi säästää veroissa pitkän sentin.

Lokakuussa, sadonkorjuukiireiden helpotuttua kannattaa pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan vuoden mittaan kertyneitä tuloja ja menoja. Puolen päivän pysähtyminen talousasioiden ääreen voi säästää pitkän sentin veroissa. Taloustilanteen tarkasteleminen joulun jälkeen on myöhäistä ja silloin saattaa tulla tehtyä harkitsemattomia tilinpäätösostoja. Välitilinpäätöksen tekemistä helpottaa ajan tasalla oleva kirjanpito.

”Välitilinpäätös on kuluvan vuoden tulosennuste ja auttaa hahmottamaan, kuinka tuotteiden myyntejä ja tuotantopanosten ostoja kannattaisi ajoittaa. Loppuvuonna ehtii tehdä vielä paljon maatilan taloudellisen tuloksen eteen”, ProAgria Länsi-Suomen talousasiantuntija Veli-Matti Jalli muistuttaa.

”Välitilinpäätöksen yhteydessä kannattaa pohtia myös poistojen suuruutta. Maksimipoistot eivät ole aina järkevin tapa hoitaa tilan taloutta. Täysien poistojen tekeminen pienentää maatilan nettovarallisuutta, jolloin vuoden tuloksesta joutuu maksamaan suuremman osan ansiotuloverona. Välitilinpäätöksellä pystyy ennustamaan myös arvonlisäverojen määrän.”

Jalli kehottaa unohtamaan moniin yrittäjiin vahvasti iskostuneet ajatukset verojen maksun välttelystä hinnalla millä hyvänsä.

”Sana tilinpäätösostos pitäisi unohtaa kokonaan, sillä kannattavalla maatilalla tehdään vain harkittuja ja tarpeellisia ostoja. Jos tulosta on tarpeen tasata, ovat seuraavan vuoden tuotantopanokset aina järkevä ostos. Verojen välttely ei saa olla tärkein päämäärä, ainakaan, jos se tehdään kannattavuuden kustannuksella. Veroja kannattaa kyllä optimoida”, Jalli selventää.

”Unohda tilinpäätösostot ja muut impulsiiviset hankinnat. Maatilan taloutta kannattaa suunnitella pidemmällä tähtäimellä”, talousasiantuntija Veli-Matti Jalli opastaa.

Nettovarallisuus ylös

Maatiloilla, myös osakeyhtiömuotoisilla, nettovarallisuus on keskeinen tekijä, kun verotusta optimoidaan. Mitä enemmän varallisuutta on, sitä enemmän maatilan tuottamaa voittoa voi tulouttaa edullisella pääomatuloprosentilla.

”Nettovarallisuutta voi nostaa nopeimmin maksamalla loppuvuodesta maatilan lainoja pois”, Jalli opastaa.

Jos näyttää siltä, että tulos muodostuu hyväksi, kannattaa miettiä, maksaisiko jälkikäteen lisää palkkoja maatilalla työskennelleille oman perheen jäsenille, esimerkiksi lapsille. Veroprosenttia voi näin saada alemmas ja säästetty veroraha pysyy perhepiirissä. Osakeyhtiömaatilalla kuluvan tilikauden palkkoja voi maksaa vielä tilivuoden viimeisinä arkipäivinä myös omistajille, jos se on verotuksen kannalta järkevää.

Osa-aikaisilla maatiloilla pitää huomioida myös omistajien palkkatulojen kehitys. Jos muualta saatavat palkkatulot ovat nousseet, voi olla järkevää ottaa maatilalta pienempää tuloa. Myös omistajapuolisoiden välistä työosuuksien jakamista kannattaa pohtia verotuksen näkökulmasta.

”Seuraavalle vuodelle ostettavien tuotantopanosten lisäksi järkevä loppuvuoden ostos on myös seuraavan vuoden Myel- ja Mata-vakuutusmaksujen maksaminen ennakkoon Melalle. Tämä vaatii aina ensin yhteydenoton Melaan, joka lähettää vakuutuksista ennakkomaksun.”

Välitilinpäätöksen voi tehdä itsekin, mutta talousasioiden pohtiminen ulkopuolisen asiantuntijan kanssa tuo usein uusia näkemyksiä ja varmuutta päätöksiin. Kun kaikki tulot ja menot ovat ajantasaisesti kirjanpito-ohjelmassa, pääse välitilinpäätöskeskustelussa pitkälle jo puolessa päivässä. ProAgrian talousasiantuntijan käyttäminen välitilinpäätöskonsulttina maksaa puolelta päivältä noin 350 euroa (alv 0 %). Muitakin konsultteja löytyy.

Laadi budjetti

Veli-Matti Jalli painottaa maatilan taloudenhallinnassa myös budjetin laatimisen tärkeyttä.

”Budjetti on työkalu, jolla mennään kohti maatilan omia tavoitteita. Etenkin kassavirtabudjetti on tärkeä työkalu talouden hallintaan. Siitä näkee, milloin on mahdollista tehdä isompia hankintoja. Vuositason budjetti ei tätä kerro, sillä esimerkiksi kasvinviljelytilojen tulot vaihtelevat paljon kuukausittain. Kassavirta on yrityksen verenkierto”, Jalli muistuttaa.

Kassavirtabudjetin laatiminen ei ole Jallin mukaan iso työ, jos on olemassa pohjatiedot edellisten vuosien tuloista ja menoista sekä näkemys siitä, mihin suuntaan maatilaa halutaan kehittää. Kassavirtabudjetin avulla pystytään huomioimaan myös arvonlisäverojen maksut ja palautukset.

”Ja muista aina särkymävara! Liian usein ajatellaan, että kaikki menee kuin Strömsössä, mutta maatilan lisäksi myös yksityistaloudessa saattaa tulla yllättäviä menoja, esimerkiksi pesukone tai auto saattaa hajota. Yksityistalouden menot arvioidaan valitettavan usein alakanttiin.”

Jalli kertoo, että tarjolla olevissa maatalouden kirjanpito-ohjelmissa on eritasoisia budjetointiominaisuuksia. Jos excelin käyttö ei onnistu, löytyy myös netistä yksinkertaisia budjetointityökaluja.

”Likwi-maksuvalmiuslaskelma ei korvaa missään tapauksessa budjettia. Likwi tehdään yleensä suurempien investointien alla ja on pitkän aikavälin taloussuunnitelma. Jotta viljelijä tietäisi tilan kannattavuus- ja maksuvalmiusnäkymät, pitäisi tätäkin laskelmaa päivittää.”

Pankit keräävät paljon talousdataa maatalousasiakkaidensa tilanteesta. Isommilla pankkiryhmillä on myös koottua tietoa tuotantosuunnittain. Tämän tiedon perusteella oman tilan menestymistä, vahvuuksia ja heikkouksia pystyisi vertaamaan muiden tilojen keskiarvoon. Jallin mielestä pankkien kokoamaa tietoa pitäisi hyödyntää paljon nykyistä paremmin.

Kirjanpito kuntoon

Maatilan taloussuunnittelun lähtökohtana on aina ajan tasalla oleva kirjanpito. Kuitit kenkälaatikkoon -aikakausi on ohi. Tarjolla on monia helppoja ja edullisia ohjelmia, joilla kirjapidon pystyy tekemään itse tai teettämään sen tilitoimistolla.

”Maatilan kirjanpidon pitäisi olla sellaisessa mallissa, että jokaisen kuukauden jälkeen pystyy ottamaan reaaliaikaisen raportin kuluvan vuoden menoista ja tuloista. Sekin on eduksi, että ohjelmasta löytyvät edellisten vuosien vertailutiedot”, Jalli sanoo.

”Kannustan vaatimaan tilitoimistoilta reaaliaikaista palvelua ja vuoden mittaan vähintään kaksi yhteenvetopalaveria, joissa kirjanpitäjä kertoo, missä mennään. Toinen näistä on tilinpäätös- ja toinen välitilinpäätöspalaveri.”

Kirjanpito-ohjelmien ja tilitoimistopalveluiden hinnoista tarkan talousseurannan käynnistäminen ei ole kiinni. Sadalla eurolla kuukaudessa saattaa saada jo kaikki kirjanpitopalvelut. Irtokuittien ja paperilaskujen siirtäminen kirjanpitoon on nykyään helppoa, sillä niistä voi ottaa valokuvan ja lähettää tilitoimistoon tai liittää suoraan kirjanpito-ohjelmaan.

ProAgrian lisäksi monet paikalliset tilitoimistot tarjoavat maatilojen kirjanpitopalveluita. Jalli kehottaa kuitenkin varmistamaan tilitoimistolta maatalouden toimiala- ja verolainsäädäntötuntemuksen.

Jaa artikkeli